På Kifinfo finner du nyheter og ressurser om kjønnsbalanse og mangfold i høyere utdanning og forskning.

Regional workshop på Vestlandet

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) arrangerer seminar i Bergen for deg som jobber ved en forskningsinstitusjon. Tema er: fra kjønnslikestilling til mangfold. 

Tid og sted: 13.–14. august i Bergen 
Påmelding innen 1. august

Nytt fra andre medier

 

Kif-komiteen

Nettstedet kifinfo.no drives på oppdrag for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). 

Se medlemmer og mandat og verktøy og publikasjoner fra Kif-komiteen.

Lurer du på hvorfor det er viktig å jobbe for kjønnsbalanse og mangfold? Se Kif-komiteens argumenter for likestilling.

Hva er Kif-komiteen?