Litteraturliste

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Denne litteraturlista inneholder publikasjoner som omhandler kjønn, likestilling, sosial bakgrunn og etnisk mangfold i forskning. Med på lista er også publikasjoner om utdanningsvalg, høyere utdanning, samt ungdoms interesser og resultater i realfag. Publikasjonene omhandler i hovedsak norske forhold, og har tyngdepunkt i perioden fra 1980-tallet og fram til i dag.

Vi inkluderer også internasjonale publikasjoner, hovedsakelig relatert til etnisk mangfold. Dette fordi det foreløpig er mindre forskning om etnisk mangfold i akademia i Norge, men mye forskning om temaet etnisk mangfold i akademia utenfor Norge.

Det er kun et begrenset omfang av ”grått” materiale som arbeidsnotater, høringsuttalelser og forarbeider.

Lista oppdateres kontinuerlig.

Artikler i tidsskrifter, bokkapitler

Abrahamsen, B. (2020). Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger. Tidsskrift for samfunnsforskning, 03/2020 (Volum 61). 
Les artikkelen

Abrahamsen, B. & Drange, I. (2015). Ethnic minority students’ career expectations in prospective professions: navigating between ambitions and discrimination. Sociology, Vol. 49.
Les artikkelen

Aksnes, D. W., Piro, F. N. & Rørstad, K. (2019). Gender gaps in international research collaboration: a bibliometric approach. Scientometrics, 1-28, August 2019, Volume 120, Issue 2, pp 747–774.
Les artikkelen

Aksnes, D. W., Rørstad, K., Piro, F. & Sivertsen, G. (2011). Are female researchers less cited? A large-scale study of Norwegian scientists. Journal of the American Society for Information Science and Technology. Volume 62, Issue 4, s. 628–636
Les mer hos NIFU

Annfelt, T. & Imsen, G. (red.) (1992). Utdanningskultur og kjønn. Dragvoll: Senter for kvinneforskning, Universitetet i Trondheim. Sidetall: VIII, 205 s.: ill. I serie: Skriftserie / Senter for kvinneforskning, Universitetet i Trondheim – AVH; 3/92

Askvik, T. og Drange, I. (2019). Etnisk mangfold i akademia. Søkelys på arbeidslivet 03/2019 (Volum 36).
Les artikkelen

Bermann, T. (1984). Rekruttering og organisering: Diskusjon – eksempler – politikk. Nytt om kvinneforskning, 8, nr 4, s. 34-37
Les tidsskriftet hos Kilden

Blix, S. og & Mittner, L. (2018) Balansekunst i utøvende musikkutdanning – En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge. Tidsskrift for kjønnsforskning, 01-02 / 2018 (Volum 42)
Les artikkelen

Brandser, G. & Sümer, S. (2017) Kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger – med blikk for brytninger og nye muligheter. Tidsskrift for kjønnsforskning, 01 / 2017 (Volum 41)
Les artikkelen

Brekke, I. & Mastekaasa, A. (2008). Highly educated immigrants in the Norwegian labour market: permanent disadvantage? Work, employment and society, 22(3): 507–526.
Les sammendrag

Brenna, L. R. & Solheim, M. C. W. (2018). Hvordan lede mangfold? Praktisk Økonomi og Finans, 34(3), s. 186-195.

Carlsson, M., Finseraas, H., Midtbøen, A. H. & Rafnsdóttir, L. G. (2020). Gender Bias in Academic Recruitment? Evidence from a Survey Experiment in the Nordic Region. European Sociological Review, 1-12. 
Les artikkelen

Cools, S. og Schøne, P. (2019). Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning, 02/2019 (Volum 60).
Les artikkelen

Drange, I. (2009). Sysselsatt eller tilsidesatt? Heltidstilpasning blant høyt utdannede minoritetskvinner. I Birkelund, G.E. & Mastekaasa, A. (red.). Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Oslo: Abstrakt Forlag.

Dobbin, F. & Kalev, A. (2018). Why Diversity Training Doesn’t Work: The Challenge for Industry and Academia. Anthropology Now 10 (2):48-55. 
Les artikkelen

Eeg-Henriksen, F. (1989). Må vi vente til barna blir store?: Refleksjoner rundt en rapport om kvinner som vitenskapelige produsenter. Nytt om kvinneforskning, 13, nr 1, s. 28-34
Les tidsskriftet hos Kilden

Eeg-Henriksen, F. (1985). ”Harde” kvinner i ”myke” realfag? Nytt om kvinneforskning, 9, nr. 5, s. 25-34
Kilden

Eeg-Henriksen, F. (1985). The Role of women in higher education. The case of Norway. Oslo. Sidetall: 159 s. I serie: Notat / NAVF’s utredningsinstitutt; 8/85

Egeland, C. (2001). Akademia, kønsbarriereproblemets ugyldighed og kønsforskellens monstrøsitet. Kvinder, Køn & Forskning, 10, nr. 4

Egeland, C. (2001). Bergklättrerskan och de militanta lesbiska feministerna. Om könsbarriärer och jämställdhet inom akademin. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 22, nr. 1, s. 53-67

Egeland, C. (1999). Problemet som ikke (vil) finnes. Kvinneforskning, 23, nr. 1, s. 80-88: ill.

Ellingseter, A., Noack, T. & Rønsen, M. (1993). Hvor likestilte er menn og kvinner blitt? Utdanning, arbeid og inntekt. Samfunnsspeilet, nr. 1, s. 2-9

Erdal, M. B.; Knutsen, C. H. & Midtbøen, A. H. (2019). Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia. Nytt Norsk Tidsskrift, 03/2019 (Volum 36)
Les artikkelen

Eriksen, T. R. (2004). Gendered professional identity and professional knowledge in female health education - put into perspective by a follow-up study (1987-2002). NORA: Nordic Journal for Women’s Studies, 12(1), s. 20-30

Fjær, S. (red.) (2003). Kvinners fortellinger: om å etablere seg profesjonelt i akademia: 8. mars 2003 ved Universitetet i Bergen. [Bergen]: Universitetet i Bergen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Sidetall: 15 bl. I serie: SKOK-notat, 1-2003.
Noter: Spisstittel: Kvinners fortellinger - om profesjonalitet og akademisk liv.

Fürst, E. L. (1988). Kvinner i Akademia – inntrengere i en mannskultur. Forskerforum, 20, nr 2, s. 26-27, 31: ill.

Fürst, E. L. (1987). Universitetet – en mannsbastion?. Nytt om kvinneforskning, 11, nr. 4, s. 42-47

Galinsky, A. D., Todd, A. R., Homan, A.C., Phillips, K. W., Apfelbaum, E. P.,  Sasaki, S. J., Richeson, J. A., Olayon, J. B. & Maddux, W. M. (2015). Maximizing the Gains and Minimizing the Pains of Diversity: A Policy Perspective. Perspectives on Psychological Science, Vol. 10 (6) 742 –748.
Les artikkelen

Gornitzka, N. (1981). Kvinner i forskningssystemet ved inngangen til 1980- årene. En utredning for NAVFs likestillingsutvalg. I: Innstillingen til NAVFs styre: Kvinner og forskning. Hva kan NAVF gjøre?

Gressgård, R. (2014). Å stange hodet i veggen: Mikroaggresjon i akademia. Nytt norsk tidsskrift31, nr. 4. Oslo: Universitetsforlaget, s. 17–29
Les mer hos Nytt norsk tidsskrift

Halsaa, B. (2004). Bed of Roses: Academic Feminism 1880-1980. In: H. Rømer Christensen, B. Halsaa & A. Saarinen (eds.), Crossing Borders: Re-mapping Women’s Movements at the Turn of the 21st Century (pp. 81-99). Odense: University Press of Southern Denmark

Hertzberg, A. et al. (1991). Forskningsledelse – noe for kvinner?. Nytt om kvinneforskning, 15, nr 2, s. 4-14

Haavind, H. (1997). Den første utredningen om kvinneforskningens muligheter og ambisjoner i de samfunnsvitenskapelige fag. Kvinneforskning, 21, nr. 3-4, s. 8-13

Haavind, H. (1986). Kvinner i naturvitenskapelig forskning – banebrytere eller gratispassasjerer?. Nytt om kvinneforskning, 10, nr 4, s. 4-11

Jacobsen, K. D. (1989). Motmelding om norsk forskningspolitikk. Nytt om kvinneforskning, 13, nr 1, s. 8-10

Kaul, H. (1998). Hvorfor kvinner i Akademia? Kvinneforskning, 22, nr 1, s. 26-36: ill.

Krokan, L. & Sæterdal, A. (1981). Kvinner og forskning. Nytt om kvinneforskning, 5, nr 1, s. 21-25

Kyvik, S. & Bentley, P. J. (2013). “Individual Differences in Faculty Research Time Allocations Across 13 Countires”. Research in Higher Education 54(3), s. 329-348
Last ned artikkelen hos NIFU

Kyvik, S. & Teigen, M. (1996). Child Care, Research Collaboration and Gender Differences in Scientific Productivity. Science, Technology & Human Values, 21, nr. 1, s. 54-71

Kyvik, S. & Teigen, M. (1994). Likestilling på universitetet: En undersøkelse av kvinnelige og mannlige forskere. Oslo: Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning. Sidetall: 86, 12 s.: diagr. I serie: Rapport / Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning; 1/94

Kyvik, S. & Tvede, O. (1994). Mobilitetsmønstre blant norske forskere. Oslo: Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning. Sidetall: 136 s.: diagr. I serie: Rapport / Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning; 14/94

Kyvik, S. (1990). Motherhood and scientific productivity. Social Studies of Science, 20, No. 1, s. 149-160

Lagesen, V. A. (2005). Fra firkanter til rundinger? Produksjon av feministisk teknologipolitikk i en kampanje for å rekruttere jenter til datastudier. Kvinneforskning, nr. 1/05, 21 s.
Les mer her

Leirvik, M. S. (2012). «Å ta kunsthistorie eller statsvitenskap er en luksus ikke alle kan unne seg». Kan utdanningsatferd forstås ut fra ulike kapitalformer i etniske nettverk? Tidsskrift for samfunnsforskning, 02/2012 (Volum 53).

Lien, M.I. (2021) Mellom universalisme og feminisme: en sosiologisk analyse av kjønn og omsorgsbegrepet i sykepleiefaget. Tidsskrift for samfunnsforskning 03 / 2021 (Volum 62).  
Les artikkelen

Lindahl, A. K. (1984). Lege-kvinner, forskning og mannsdominans. Nytt om kvinneforskning, 8, nr 4, s. 15-17

Lippe, G. V. D. (1997). Gender discrimination in the Norwegian academia: A hidden male game or an inspiration for postmodern feminist praxis?. Critical postmodernism in human movement, physical education, and sport. S. 27-37

Ljunggren, E. og Kvidal, T. (2012). Implementing “a Gender Perspective” in an Innovation Policy Programme - More Innovation or ambivalence and uncertainty?. Promoting Innovation. Policies, practices and procedures. VINNOVA Report 2012:08
Les mer her

Kemp, L. J., Angell, L., & McLoughlin, L. (2015). The symbolic meaning of artefacts for the workplace identity of women in academia. Gender in Management, 30(5), 379-396. 
Les artikkelen

Magnussen, M. L., Lund, R. W. B. & Wallevik, H. B. (2018) Et kjønnet rom for akademisk skriving – Den akademiske skrivingens sosiale organisering, sett fra ståstedet til kvinnelige førsteamanuenser ved Universitetet i Agder. Tidsskrift for kjønnsforskning, 01-02 / 2018 (Volum 42)
Les artikkelen

Mastekaasa, A. & Smeby, J. C. (2005). Educational choice and persistence in male and female dominated fields. Oslo: Høgskolen i Oslo. Sidetall: 21 s.
Noter: SPS arbeidsnotat/workingpaper; 03/05
Les om artikkelen hos Springer

Mastekaasa, A. (2005). Gender Differences in Educational Attainment. The Case of Doctoral Degrees in Norway. British Journal of Sociology of Education, 26(3), s. 375-394
Les artikkelen her

Mastekaasa, A. & Hansen, M. N. (2003). Kjønnsforskjeller i rekruttering til forskning: Likestilling eller diskriminering. Søkelys på arbeidsmarkedet, 20, s. 223-228

Maximova-Mentzoni, T., & Egeland, C. (2019). Nationality Diversity in Academia: What is the Problem Represented to be?. Nordic Journal of Working Life Studies, 9(3).

Midtbøen, Arnfinn, H. (2015). Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet. Tidsskrift for samfunnsforskning, 01 / 2015 (Volum 56). 
Les artikkelen

Milkman, K. L., Akinola, M. & Chugh, D. (2012). Temporal distance and discrimination: An audit study in academia. Psychological Science, 23(7), 710-717. 
Les artikkelen

Mjelde, L. (2004). Women and apprenticeship: Industrial, technological skilling and gendering changes in the printing industry in Norway. In: A. Lindgren & A. Heikkinen (eds.), Social competences in vocational and continuing education (pp. 119-138). Bern: Peter Lang

Moratti, S. (2020). Do low-openness, low-transparency procedures in academic hiring disadvantage women? Soc Sci 2020, 9(6), 89. May 2020.
Les sammendrag 

Moratti, S. (2018). What’s in a word? On the use of metaphors to describe the careers of women academics. Gender and Education, October 2018.
Les sammendrag

Myklebust, R. B. (2020). Gendered repertoires in nursing: New conceptualisations of educational gender segregation. Gender and Education, October 2018.
Les artikkelen 

Myklebust, R. B. (2020). Skilful sailors and natural nurses. Exploring assessments of competence in female- and male-dominated study fields. Journal of Education and Work.
Les artikkelen 

Myklebust, R. B. (2018). Resistance and persistence: exploring gender-untypical educational choices. British Journal of Sociology of Education (15).  
Les artikkelen 

Nielsen, H. B., & Rudberg, M. (2000). Gender, love and education in three generations - The way out and up. European Journal of Women’s Studies, 7(4), s. 423-453

Njølstad, I. (2003). Er kvinner underrepresentert i medisinske forskningsprosjekter?. Tidsskrift for Den norske legeforening, 123, nr 1, s. 22-25

Nordli, H. (1998). From “Spice Girls” to cyber girls? The role of educational strategies in the construction of computer-enthusiastic girls in Norway. Trondheim: Senter for teknologi og samfunn, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nygaard, L., P., Aksnes, D. & Piro, F. (2022) Gendering excellence through research productivity indicators, Gender and Education.
Les artikkelen 

Nygaard, L., P., Aksnes, D. & Piro, F. (2022) Identifying gender disparities in research performance: the importance of comparing apples with apples, Higher Education.  
Les artikkelen 

Nygaard, L. P. & Bahgat, K. (2018). What’s in a number? How and why measuring research productivity in different ways changes the gender gap. Journal of English for Academic Purposes, xxx, s. 1-13

Nygaard, L. P. & Bellanova, R. (2018). Lost in Quantification: Scholars and the Politics of Bibliometrics. In: Curry, M. J. & Lillis, T. (Eds), Global Academic Publishing: Policies, Perspectives and Pedagogies. Bristol: Multilingual Matters (23–36).

Nygaard, L. P. (2017). Publishing and perishing: an academic literacies framework for investigating research productivity. Studies in Higher Education, 42(3), s. 519-532

Orupabo J. & Mangset, M. (2021) Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology. 
Les artikkelen                                                                                          

Orupabo, J., Drange, I. & Abrahamsen, B. (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. High Educ 79, 921–937. . 
Les artikkelen

Pedersen, T. B. (1994). Vil Akademia ha flere kvinner? Nytt om kvinneforskning, 18, nr 3, s. 5-20
Les artikkelen

Pietilä, M., Drange, I., Silander, C., & Vabø, A. (2021). Gender and Globalization of Academic Labor Markets: Research and Teaching Staff at Nordic Universities. Social Inclusion, 9(3), 69-80. Les artikkelen

Piro, F. N., Aksnes, D. W. og Rørstad, K. (2013). A macro analysis of productivity differences across fields: Challenges in the measurement of scientific publishing. Journal of the American Society for Information Science and Technology, Volume 64, Issue 2, pages 307–320, February 2013
Les mer og last ned artikkelen hos NIFU

Reisel, L.; Hermansen, A. S.; Kindt, M. T. (2019). Norway: Ethnic (In)equality in a social-Democratic Welfare State. In: Stevens, P. & Dworkin, A. G. (Eds.), The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education, pp 843-884, chapter 20.
Les kapitlet

Rogg, E. (2004). Kvinnelig professor – ”den andre” i akademia?. Det akademiske feltet møter likestillingen. Sosiologisk tidsskrift, 12, nr 3

Rogg, E. (2003). Kjønnsdiskriminering og kvinnelige akademikeres mestringsstrategier i Akademia. Naisutkimus-Kvinnoforskning nr 2

Rogg, E. (2001). Passion and Pain in Academia. Nora, 9, no. 3

Rogg, E. (1997). Kvinner i Akademia: en trussel mot vitenskapens autonomi og selvforståelse?. Kvinneforskning, 21, nr 3-4, s. 31-37

Reubena, E., Sapienzab, P. & Zingales, L. (2014). How stereotypes impair women’s careers in science. PNAS, 111 nr. 12, s 4403–4408
Les mer her

Riese, H. & Harlap, Y. (2021) “We don’t throw stones, we throw flowers”: race discourse and race evasiveness in the Norwegian university classroom. Ethnic and Racial Studies.  
Les artikkelen

Riese, H. & Harlap, Y. (2021) Race talk and white normativity: classroom discourse and narratives in Norwegian higher education. Teaching in Higher Education.   
Les artikkelen

Riese, H., & Harlap, Y. (2021). Utdanning, rasialisering og tilhørighetens grenser. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 7. 

Rønning, A. H. (2000). Gender, culture and powersharing in the Academy. In: M.-L. Kearney (ed.), Women, power and the Academy: From rhetoric to reality (pp. 99-109). Paris: UNESCO

Røthing, Å. (2012) Rettferdige tiltak for kjønnsbalanse. Tidsskrift for samfunnsforskning nr.2/2012 s. 233-242. Oslo: Universitetsforlaget.
Les mer hos Institutt for samfunnsforskning

Schlichting, E., Nielsen, H. B., Fosså, S. D. & Aasland, O. G. (2007). Kvinners karriereutvikling i klinisk akademisk medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening, 127: 2109-12. Sidetall: 133 s.: diagr.
Les artikkelen hos Tidsskrift for Den norske legeforening

Schreiner, C. (2008). Noen realist som passer for meg? Ungdoms valg av utdanning og yrke. KIMEN 1/2008, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo

Schreiner, C., Henriksen, E. K., Sjaastad, J., Jensen, F. & Løken, M. (2010). Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning. KIMEN 2/2010. Naturfagsenteret, Oslo.

Schreiner, C. and Sjøberg, S. (2008). Hvorfor velge matematikk når man kan velge noe meningsfullt? In Jørgensen S.R. and Newth, E. Matematikk med din glede. Gyldendal akademisk

Seehuus, S., & Reisel, S. (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning, 58(3), 284-310.

Seierstad, C. & Healy, G. (2012). Women’s equality in the Scandinavian academy: a distant dream? Work, Employment & Society. Volume 26: 296-313.
Les artikkelen

Sinnes, A. (2006). Three approaches to gender equity in science education. Nordina, 3, s. 72-83

Skjelmo, R. H. (2012). Fleksibilisering og femininisering i høyere utdanning: eksemplet desentralisert lærerutdanning. Uniped Tidsskrift for universitets-og høyskolepedagogikk, 35, nr 3. 

Skog, B. (1996). Koden i akademia – kvinnene i glasstigen. Informasjon for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 1, nr 1
Noter: Kronikk.
Les artikkelen hos NTNU

Skrede, K. (2002). Towards gender equality in Norway’s young generations?. In: J. Carling (ed.), Nordic demography: Trends and differentials (pp. 191-218). Oslo: Unipub Nordic Demographic Society

Skaalvik, S. & Skaalvik, E. M. (2004). Gender differences in Math and verbal self-concept, performance expectations, and motivation. Sex Roles, 50(3-4), s. 241-252

Smeby, J. C. (2000). Same-gender relationships in graduate supervision. Higher Education, 40(1), s. 53-67

Solheim, M. C. W. & Fitjar, R. D. (2016). Foreign Workers Are Associated with Innovation, But Why? International Networks as a Mechanism. International Regional Science Review, 41(3), s. 311-334

Steffy, K. (2021). Gendered Patterns of Unmet Resource Need among Academic Researchers. Socius.
Les også mer i Forskningspolitikk

Støren, L.A. (2011). Pursuing educational ambitions? HE enrolment and the choice of study programs among immigrant and non-immigrant youth in Norway. Irish Educational Studies, 30(2): 159-177.
Les sammendrag

Støren, L. A. & Arnesen C. Å. (2007). Women’s and men’s choice of higher education – what explains the persistent sex segregation in Norway? Studies in Higher Education, 32(2), 253-275.
Les sammendrag

Sümer, S. (1998). Incongruent modernities: A comparative study of higher educated women from urban Turkey and Norway. Acta Sociologica, 41(2), s. 115-129

Svenkerud, S. & Ballangrud, B. B. (2019). Kvinnelige og mannlige professorers synlighet i mediene. En undersøkelse av kvinnelige og mannlige professorer i VG og Aftenposten. Norsk medietidsskrift, 4/2019 (Volum 26). 
Les artikkelen

Sørhaug, T. & Solheim, J. (1987). ”Hvis du ikke har vært her før, har du ikke noe her å gjøre”. Samtiden, 3, s. 2-8

Soerlie, V., Talseth, A. G., & Norberg, A. (1997). Male nurses - Reasons for entering and experiences of being in the profession. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 11(2), s. 113-118
Les sammendrag her

Teigen, K. (1998). Kjønnssegregering i universitetssektoren 1965-1995. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Sidetall: 56 s.: diagr. I serie: NIFU skriftserie; 10/98

Teigen, M. (2000). Likestilling som legitimitetsstrategi: Rekrutteringsnormer og likestillingspolitikk ved NTNU. Sosiologisk tidsskrift, 8, nr 2, s. 125-147

Thagaard, T. (1987). Kvinner i forskningen: Om kjønnsforskjeller i publiseringsaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning, 1 bd, 28, s. 72-86.

Thun, C. (2019). Excellent and gender equal? Academic motherhood and ‘gender blindness’ in Norwegian academia. Gender Work and Organization, april 2019.
Les sammendrag

Thun, C. (2019). Akademisk karriere som «risikosport». Midlertidighet i et kjønnsperspektiv. Søkelys på arbeidslivet, 01-02 / 2019 (Volum 36).
Les artikkelen

Thun, C. (2018). Å «bære» sitt kjønn. Kjønnet organisasjonskultur innenfor realfag. Tidsskrift for kjønnsforskning, 01-02 / 2018 (Volum 42).
Les artikkelen

Tveit, R. (1995). Forskning eller familie – kvinners vonde valg?. UiB-magasinet, 3, s. 22-25: ill.
Noter: Intervju med Helga Refsum og Kristin Guldbrandsen Frøysa

Ulvestad, J. (2017) Fremad i alle retninger! Implementering av et kjønnsbalanseprosjekt i akademia. Tidsskrift for kjønnsforskning, 01 / 2017 (Volum 41)
Les artikkelen

Utoft, E. H. (2020). Maneuvering within postfeminism: A study of gender equality practitioners in Danish academia. Gender work and Organization
Les artikkelen

Utoft, E. H. (2020). ‘All the single ladies’ as the ideal academic during
times of COVID-19?. Feminist Frontiers, Volum 27, nr. 5, side 778-787. 
Les artikkelen

Valestrand, H. (1999). Kvinneforskning og kvinner i forskning i samfunnsvitenskapene. Ottar, nr 3 = Nr 226, s. 9-17

Witteman, H. O., Haverfield, J. & Tannenbaum, C. (2021). COVID-19 gender policy changes support female scientists and improve research quality. PNAS Vol. 118 nr. 6 e2023476118
Les artikkelen hos PNAS

Woon, L. L. (2004). Forslag til handlingsrettet likestilling ved Universitetet i Oslo. Kirke og Kultur, nr 3/2004

Zhang, L., Sivertsen, G., Du, H. et al. (2021). Gender differences in the aims and impacts of research. Scientometrics 126, 8861–8886 (2021).

Østby, G., Strand, H., Nordås, R. & Gleditsch N.P. (2013). Gender gap or gender bias in peace research? Publication patterns and citation rates for Journal of Peace Research, 1983–2008. International Studies Perspectives, 14, nr. 4, s. 493–506
Les mer hos PRIO

Øyslebø Sørensen, S., Lagesen V.A., Holtan Sørensen K. & Korsnes Kristensen G. (2019). Kjønnsbalanse gjennom aksjonsforskning og lokal kunnskaping. Tidsskrift for kjønnsforskning, 02 / 2019 (Volum 43).

Ås, B. (1987). Hvis en ikke er forut for sin tid kommer ens tid aldri. Nytt om kvinneforskning, 11, nr 4, s. 48-57

Bøker

Arnesen, A. (1990). Kjønns- og likestillingsperspektiv i utdanningsforskningen. Oslo: Likestillingssekretariatet, Utdannings- og forskningsdepartementet. Sidetall: 126 s.

Corneliussen, H. (2012). Gender-Technology Relations: Exploring Stability and Change. England: Palgrave Macmillan
Bestill boka

Einersen, A. F. et al. (2021) Sexism in danish higher education and research. Understanding, exploring, acting.
Les boka hos Seximsedu 

Fürst, E. L. (1988). Kvinner i Akademia – inntrengere i en mannskultur? Om ansettelsesprosessen ved universitet og distriktshøgskoler. Oslo: NAVFs sekretariat for kvinneforskning. Sidetall: 148 s.

Halsaa, B. & Holter, H. (red.) (1996). Hun og han: Kjønn i forskning og politikk. Oslo: Pax. Sidetall: 294 s.: fig. I serie: En Pax-bok

Holgersen, G. (1984). Likestillingsloven: Særlig om lovens anvendelse i utdanning og næringsliv. Bergen: Universitetsforlaget. Sidetall: 234 s.

Holter, G., Ø., & L. Snickare (2021): Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring. Cappelen Damm Akademisk/ open access.
Les mer om boka hos Cappelen Damm Akademisk

Jahr, E. H. (2006). Clara Holst: Kvinnelig pionér i akademia i Norge. Oslo: Novus. Sidetall: 240 s.
Les mer om boka hos Kilden

Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning. Gerd Bjørhovde (leder), Ryste, M. E. & Rustad, L. M. (red.). (2010). Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse. Oslo: Komiteen
Les om håndboka hos kifinfo
Last ned håndboka hos kifinfo

Korsvik, R. T. (2018). Hva er kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder. Last ned fra Kilden kjønnsforskning.no. 

Kyvik, S. (1991). Gender and productivity. Productivity in Academia: Scientific publishing at Norwegian universities. Oslo: Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning, NAVF: Universitetsforlaget. Sidetall: 256, 8 s.: fig. I serie: Studier i jus og samfunnsvitenskap, 5. S. 186-224
Noter: Rev. utg. av forfatterens avhandling fra Universitetet i Trondheim, 1990, med tittel: Scientific publishing and productivity at Norwegian universities

Lie, S. S. & Rørslett, M. B. (red.) (1995). Alma Maters døtre. Et århundre med kvinner i akademisk utdanning. Oslo: Pax. Sidetall: 240 s., pl.: ill. I serie: En Pax-bok. En antologi.
Noter: To av bidragene presenterer resultater fra empiriske studier: Fürst (1988) Kvinner i Akademia og Thagaard (1991, 1994, 1994)

Lie, S. S. et al. (eds.) (1994). The Gender gap in higher education. London: Kogan Page. Sidetall: x, 250 s.: ill. I serie: World yearbook of education

Norges allmenvitenskapelige forskningsråd. (1990). Enslige svaler i norsk forskning? Kvinner i medisinsk, naturvitenskapelig og teknologisk forskning i universitets- og høgskolesektoren 1974-1987. Oslo: Norges allmenvitenskapelige forskningsråd: Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd. Sidetall: 108 s.: fig.

Norges allmenvitenskapelige forskningsråd. Sekretariatet for kvinneforskning. (1985). NAVFs støtte til kvinnelige forskere og kvinneforskningen: Oppgaver og organisering etter 1986. Oslo. Sidetall: 151 s.: diagr. I serie: Arbeidsnotat / NAVFs sekretariat for kvinneforskning; 5/85

Reisel, L. og Teigen, M. (red) (2014). Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Rørslett, M. B. & Lie, S. S. (1984). På solsiden: Kvinners kamp for kunnskap, hvor førte den hen?. Oslo: Cammermeyer. Sidetall: 174 s.: ill.

Sangolt, L. (red.) (2005). Minervas døtre: Organisering av kvinnelige akademikere 1882-2005. [Bergen]: Sigma. Sidetall: 255 s. ill.
Noter: “ ‘Minervas Døtre’ er blitt til for å markere 70-årsjubileet for Norske Kvinnelige Akademikere, Bergen Krets og samtidig 85-årsjubileet for Norske Kvinnelige Akademikere (NKA)”
Les mer om boka i På Høyden: Løfter frem kvinnelige banebrytere

Skjeie, H. & Teigen, M. (2003). Menn imellom: Mannsdominans og likestillingspolitikk. Oslo: Gyldendal Akademisk. Sidetall: 246 s.: ill.
Noter: På omslaget: Makt- og demokratiutredningen 1998-2003

Solberg, A.M. (2017). Kjønnsbalanse i ledelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Sümer, S. (2020). Gendered Academic Citizenship. London: Palgrave Macmillan, Cham
Bestill boka 

Sørensen, K .H., Faulkner, W.,  Rommes. E. (2012). Techologies of inclusion: gender in the information society. Trondheim: Tapir Akademisk Forla. Sidetall: 300 s.
Les mer på Kilden

Traavik, L. E. M. (2020). Are you joking? Humor and inclusive leadership. I J. Marques (red.) The Routledge Companion to Inclusive Leadership. (s. 313-322). New York: Routledge.  

Universitetet i Oslo. Likestillingsutvalget. (1984). Kvinner på universitetet 100 år. Oslo: Universitetet i Oslo. Sidetall: iii, 381 s.

Doktoravhandlinger

Bøe, M. V. (2012) What’s in it for me? : Norwegian students’ choices of post-compulsory science in an expectancy-value perspective. Oslo: Universitetet Oslo.
Noter: Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo
Les doktoravhandlingen

Fjærtoft, R. Røhme (2014). Multiple job holding and Labour decisions among Norwegian Medical doctors. Oslo: Universitetet i Oslo
Les mer på forskning.no

Karlsen, H. (2012). Not so unconventional after all : a quantitative study of men in care-oriented study programmes and professional occupations in Norway. Oslo: Oslo and Akerhus university College.
Noter: Avhandling (ph.d.) - Høgskolen i Oslo og Akerhus.
Les mer hos Kilden

Kindt, M. Takvam (2018). Beyond heritage and acculturation. Accounts of upbringing, choices, and plans from children of immigrants in prestigious higher education in Norway. Oslo: Universitetet i Oslo.
Noter: Avhandling (ph.d.) - Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
Les doktoravhandlingen

Lagesen, V. A. (2005). Extreme make-over? The making of gender and computer science. [Trondheim]: Department of Interdisciplinary Studies of Culture, Faculty of Arts, Norwegian University of Science and Technology. Sidetall: X, 285, 5, 2 s. ill.
Noter: Avhandling (ph.d.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Les mer hos Kilden

Lykknes, A. (2005). Ellen Gleditsch: professor, radiochemist, and mentor. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry. Sidetall: 1 b. (flere pag.) ill.
Noter: Delvis opptrykk av artikler. Avhandling (ph.d.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Les mer hos Kilden

Nilsen, A. (1992). Women’s ways of “careering”: a life course approach to the occupational careers of three cohorts of engineers and teachers. [Bergen]: Department of Sociology, University of Bergen. Sidetall: 1 b. (flere pag.) ill.
Noter: Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Bergen.
Se: Innholdsfortegnelse

Reymert, Ingvild S. (2021). Controlling the Future of Academe: Academic and Managerial Logics in Professorial Recruitment. Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.
Last ned avhandlingen hos Universitet i Oslo
 
Schreiner, C. (2006). Exploring a ROSE-garden: Norwegian youth’s orientations towards science - seen as signs of late modern identities: based on ROSE (The Relevance of Science Education), a comparative study of 15 year old students’ perceptions of science and science education. [Oslo]: Department of Teacher Education and School Development, Faculty of Education, University of Oslo Unipub. Sidetall: 315 s. ill.
Noter: Avhandling (dr. scient.) - Universitetet i Oslo
Last ned hele avhandlingen hos Universitetet i Oslo

Seierstad, C. (2011). Exploring the Norwegian paradox of vertical sex segregation: Strategies and experiences in politics, academia and company boards. London: University of London.
Les mer og last ned avhandlingen på Seierstads hjemmeside

Forskningsrapporter, politikknotater og offentlige utredninger

Akademiet for yngre forskere (2021). Karriere etter korona? En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge. Oslo: Akademiet for yngre forskere. 
Les rapporten  

Akademiet for yngre forskere (2019). Rom for mangfold i akademia? En surveyundersøkelse om internasjonalisering, diskriminering og seksuell trakassering blant yngre forskere i Norge. Oslo: Akademiet for yngre forskere.
Les rapporten

Arnesen, C.Å., Støren L.A. & Wiers-Jenssen, J. (2012). Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper nyutdannede. Rapport 39. Oslo: NIFU.

Arnesen, C. Å. (2010). Åtte år ut i karriereløpet - har mennene løpt fra kvinnene? En analyse av høyere grads kandidater som avsluttet utdanningen våren 2000. Oslo: NIFU STEP. I serie: Skriftserie / NIFU STEP; 10/2010
Les hele publikasjonen hos NIFU

Becken, L-E. & Eriksen, I. (2013). Kvinner i realfag: En evaluering av insentivordningen for kvinner i høyere stillinger i MNT-fag. Rapport 2013-10. Proba samfunnsanalyse

Berg, C. Edén, S., Heimann, S., Peixoto, A.,Silander, C. Turner, D. & Wyndhamn A. (2012). Jämställda fakulteter? En studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två fakulteter vid Göteborgs universitet.
Les rapporten 

Bjørkeng, B. (2011). Jenter og realfag i videregående opplæring. Rapporter 3/2011, Statistisk sentralbyrå, januar 2011
Les rapporten

Brandser, G. & Sümer, S. (2016). Farefull ferd mot toppen: Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanninginstitusjoner i Bergen. Uni Research Rokkansenteret, Rapportserie, nr. 3.
Les rapporten

Brandt, E., Olsen, T. B. & Vabø, A. (2002). Kjønn og forskning i Norge. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Sidetall: 142 s.: diagr. I serie: NIFU skriftserie, nr 15/2002
Les mer om publikasjonen hos NIFU

Byberg, I. H. (2002). Immigrant women in Norway: A  summary of findings on demography, education, labour and income. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Børing, P. & Gunnes, H. (2012). Internasjonal rekruttering til norsk forskning. NIFU-rapport 4-2012.
Les rapporten

Carlsten, T. C., Hovdhaugen, E., Rønsen, E., Sandsør,  Jorde A.M. (2020). Opptak til høyere utdanning  En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning. NIFU- rapport: 2020:4   
Les rapporten hos NIFU

Claeys-Kulik, Anna-Lena., Jørgensen, Thomas Ekman., Stöber, Henriette. (2019). Diversity, equity and inclusion in European higher education institutions: results from the INVITED project. Belgium: European University Association (EUA)
Les rapporten

Corneliussen, H.G., Seddighi, G., Simonsen, M., Urbaniak-Brekke, A., M. (2021). Evaluering av Jenter og teknologi. VF-rapport nr. 3/2021
Les rapporten

Det norske universitetsråd. (1996). Kvinner i høgre utdanning: Noen tall. Bergen: Det norske universitetsråd. Sidetall: 25 bl.: ill. I serie: Rapport / Det norske universitetsråd; 2/96.

Drange, I. (2014). Mangfoldsledelse: En kunnskapsoversikt. AFI-Rapport 3/2014.

Egeland, C., Tømte, C. og Gunnes, H. (2013). Historie – et guttefag? En undersøkelse av kjønnsubalansen ved Seksjon for historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, AFI-rapport 2013:4
Last ned hele rapporten hos AFI
Les mer om rapporten i Magasinet

Egeland, C., Bergene, A.C. (2012) Tidsbruk, arbeidstid og konflikt i den norske universitets- og høgskolesektoren. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. AFI-Rapport, 2012:1.
Les mer og last ned rapporten hos AFI

Egge-Hoveid, K. og Sandnes, T. (2015). Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. Rapporter 2015/26
Les rapporten

ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (SWG GRI) (2020): Report on the Implementation of Targets: Follow-Up on the 2018 Guidance Recommendations. ERAC  
Les arbeidsnotatet  

ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (SWG GRI) (2020): Position paper on the current COVID-19 outbreak and gendered impacts on researchers and teachers. WK 5659/2020 INIT 
Les arbeidsnotatet

ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (SWG GRI) (2020): Position paper on the future gender equality priority in the European Research Area 2020-2030. ERAC 1204/20 
Les posisjonsnotatet

ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (SWG GRI) (2019): Innovating innovation: Policy brief on gender and innovation. ERAC politikknotat 1210/19 
Les politikknotatet

Fenstad, G. et al. (1981). Spørsmål om fortrinnsrett for kvalifiserte kvinnelige søkere ved tilsetting i vitenskapelige stillinger: Komitéinnstilling av 25. mai 1981. Oslo: Universitetet i Oslo. Sidetall: 59 s.

Frølich, N., Reiling, R. B., Gunnes, H., Mangset, M., Orupabo, J., Ulvestad, M. E. S., Østbakken, K. M., Lyby, L. & Larsen, E. H. (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. NIFU-rapport, 2019:10.
Les rapporten

Gjertsen, H. & Olsen, T. (2012). Menn i omsorgsyrker - Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenestene?, NF-rapport 8/2012
Les mer hos forskning.no
Last ned rapporten

Gunnes, H. & Sæbø Steine, F. (2020). Mangfoldstatsistikk: Stor vekst i antall forskere med innvandrerbakgrunn i norsk akademia. NIFU Innsikt 2020:17
Les publikasjonen

Gunnes, H., Larsen, E. H., Reymert, I., Tellmann, S. M. & Ulvestad, M. E. (2019). Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia: Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte. Rapport 2019:2.
Les rapporten

Gunnes, H. (2018). Tidsbruksundersøkelse for universiteter og høgskoler. En kartlegging av tidsbruk blant vitenskapelig og faglig tilsatte i 2016. NIFU Arbeidsnotat 2018:2. Last ned notatet her

Gunnes, H., Nordby, P., Næsheim, H. N., Wiig, O. (2017). Mer mangfoldstatistikk: Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning. Revidert utgave. NIFU Arbeidsnotat; 2017:4.
Les publikasjonen

Gunnes, H., Nordby, P., Næsheim, H. N., Wiig, O. (2016). Mangfoldstatistikk: Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning. NIFU Arbeidsnotat; 2016:17.
Les hele publikasjonen hos NIFU

Gunnes, H. og Børing, P. (2015): Veien fra postdoktor til akademia: En statistisk analyse av postdoktorenes karriere ved utdannings- og forskningsinstitusjonene. NIFU arbeidsnotat 2015:15.
Les arbeidsnotatet

Gunnes, H. & Hovdhaugen, E. (2008). Karriereløp i akademia: Statistikkgrunnlag utarbeidet for Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning. NIFU STEP, rapport 19/2008
Les hele publikasjonen hos NIFU

Gunnes, H. et al. (2007). Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver. NIFU STEP, rapport 2/2007
Les rapporten hos NIFU

Hellstrand, I. et al. (2016). Balansert rekruttering. Rapport fra arbeidsgruppa “Rekruttering av kvinner til faste stillinger på TN”, Universitetet i Stavanger.
Les hele rapporten

Hjelseth, A. (1995). Doktorgradskandidater ved AVH: Problemer og mulige tiltak. Dragvoll: ALLFORSK, Senter for samfunnsforskning (SESAM). Sidetall: 85 s.

Hovdhaugen, E., Frøseth, M. W. & Aamodt, P. O. (2010). Fullføring og frafall på hovedfag og mastergrad. En sammenligning av kullene som begynte i 1999 og 2003. Oslo: NIFU STEP. I serie: Skriftserie / NIFU STEP; 5/2010
Les hele publikasjonen hos NIFU

Hovdhaugen, E., Kyvik, S. & Olsen, T. B. (2004). Kvinner og menn - like muligheter? Om kvinners og menns karriereveier i akademia. Oslo: NIFU STEP. Sidetall: 78 s.: ill. I serie: Skriftserie / NIFU STEP; 25/2004
Les hele publikasjonen hos NIFU

Ibenholt, T. & Vemundvik, S. (2006). Likestilling i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler. Oslo: Statskonsult. Sidetall: 37 bl. fig. I serie: Rapport (Statskonsult), 2006:17
Les hele publikasjonen hos Direktoratet for forvaltning og IKT

Ingeborgrud, L. & Svartefoss, S.M. (2021) Pandemiske prøvelser. En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge. NIFU arbeidsnotat 2021:8. 
Les arbeidsnotatet 

Iversen, A. (1996). Kvinnelige doktorgradsstipendiater: Strukturelle og kulturelle barrierer. Dragvoll: ALLFORSK, Senter for Samfunnsforskning. Sidetall: VI, 67 s.

Jarneving, Bo (2013). Genus, produktivitet och samarbete: En rapport från bibliometrifunktionen. Göteborg: Göteborgs universitet

Karlsen, H. (2011) Klar for arbeidslivet? Oslo: NIFU
Les mer hos NIFU

Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning. Gerd Bjørhovde (leder). (2008). Nasjonal satsing på integrering av kvinner i forskning: Utfordringer og muligheter 2008-2010. Oslo: Komiteen
Les om rapporten hos kifinfo
Les hele rapporten hos kifinfo

Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning. Kari Melby (leder). (2007). Kjønnsbalanse i akademia - gylne muligheter: Sluttrapport fra Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning 2004-2006. Oslo: Komiteen. Sidetall: 65 s. ill.
Last ned hele rapporten hos kifinfo
Les mer om rapporten i Magasinet: Økonomisk premiering ved ansettelse av kvinner

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). Tica, S. (2021). Fra visjon til praksis. En surveyundersøkelse om likestillings- og mangfoldsarbeidet ved forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter. Oslo: Komiteen 
Last ned hele rapporten: Leservennlig versjon og utskriftsvennlig versjon
Les mer om rapporten på Kifinfo her 

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen). Gerd Bjørhovde (leder). Bergman S. (red.). (2013). Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning? Fellesnordiske strategier og tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant forskere i akademia. TemaNord 2013:513. Nordisk ministerråd 2013
Last ned hele rapporten hos Norden.org
Les mer om rapporten i Magasinet

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen). Gerd Bjørhovde (leder). (2012). Styrk satsingen. Videreføring av Kif-komiteens arbeid etter 2013. Oslo: Komiteen
Last ned hele rapporten hos kifinfo
Les mer om rapporten i Magasinet

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen). Gerd Bjørhovde (leder). Fjellro, R. (red.). (2011). Fremtidsdrømmer. Råd om kjønnsbalanserte studievalg. Oslo: Komiteen
Last ned hele heftet hos kifinfo
Bestill heftet eller les mer i Magasinet

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). Curt Rice (leder). Rødland, A. W. (2016). Omstilling i forskningssektoren - en veileder for likestilling og mangfold. Oslo: Komiteen
Last ned hele veilederen: leservennlig versjon og utskriftsvennlig versjon
Les mer om veilederen på kifinfo:
Veileder for likestilling – nå også på engelsk
Lanserer veileder for likestilling
Nytt verktøy for likestilling i omstilling

Korsvik, T. R. & G. B. Linnet (2017). Juss og kjønn. En rapport om kjønnsbalanse blant de fast vitenskapelig ansatte ved Det juridiske fakultet og om integrering av kjønnsperspektiver på masterstudiet i rettsvitenskap. Universitetet i Oslo.
Les rapporten

Kvande, E. (1982). Kvinner og høgere teknisk utdanning. Delrapport: Rekruttering og rekrutteringstiltak. Trondheim: Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole, Studieadministrasjonen: IFIM, Institutt for industriell miljøforskning tilsluttet SINTEF

Kyvik, S. & Olsen, T. B. (2007). Doktorgradsutdanning og karrieremuligheter. En undersøkelse blant to årskull doktorgradskandidater. Rapport 35/2007. Oslo: NIFU.
Les rapporten

Kyvik, S., Olsen, T. B. & Hovdhaugen, E. (2003). Opprykk til professor: Kompetanse eller konkurranse?. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Sidetall: 156 s.: ill. I serie: Rapport / Norsk institutt for studier av forskning og utdanning; 4/2003

Kyvik, S. & Voje, K. (1984). Rekruttering til forskning: En undersøkelse av veiledningssituasjon, forskningsvilkår, faglig virksomhet og framtidsplaner blant stipendiater og vitenskapelige assistenter ved universitetene. [Oslo]. Sidetall: 130 s.: fig. I serie: Melding / NAVFs utredningsinstitutt; 1984:3
Noter: Delrapport fra prosjektet Forskning ved universitetene, 5

Lappegård, T. (2002). Education attainment and fertility pattern among Norwegian women. Oslo: Statistics Norway

Lassemo, E., Karlstrøm, H., Sand, K & Ose, S. O. (2021). Kunnskapsoversikt over norsk forskning med kjønns- og/eller likestillingsperspektiver. SINTEF Rapport 2021:00485
Les rapporten hos SINTEF

Levold, N. (1988). Vitenskapelig publisering blant kvinnelige og mannlige universitetsforskere. Oslo. Sidetall: 115 s.: diagr. I serie: Melding / NAVF’s utredningsinstitutt; 1988:2 Utredninger om forskning og høyere utdanning

Lexow, J. (1998). Education inventory on mainstreaming gender equality: overall report: final draft. Oslo: Nordic consulting group

Lexow, J. (1998). Education inventory on mainstreaming gender equality: overall report:  part two:  appendices. Oslo: Nordic consulting group

Løvbak, H. E. og Holter, Ø. G. (2012). Kjønn og karriere. En rapport om kvinners karriereutvikling med utgangspunkt i mentorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Senter or tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
Les mer og last ned rapporten hos UiO
Les mer om rapporten i Magasinet

Manger, T. (1997). Gender differences in mathematical achievement among Norwegian elementary school students: mean differences, subskill differences, and relationships to mathematics self-concept and spatial visualization. Bergen: Department of Psychosocial Science, Faculty of Psychology, University of Bergen

Manuh, T. (2010). Gender Mainstreaming in the NUFU Programme. University of Ghana. SIU report series
Les mer og last ned rapporten hos SIU

Maximova-Mentzoni, T., C. Egeland, T. Askvik, I. Drange, L. A. Støren, T. Røsdal og A. Vabø (2016). «Å være utlending er ingen fordel». Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, AFI-rapport 2016/03.
Last ned rapporten

Mittner, L. & H. S. Blix (2018). Kunstfaglige perspektiver på likestillingsarbeid i akademia. Sluttrapport for prosjektet «Kjønn og skjønn i kunstfag – «nye» karrierebarrierer for kvinner», Det kunstfagligefakultet ved UiT Norges arktiske universitet.
Les rapporten

Norges forskningsråd. (2009). Likestilling i forskning – hva fungerer? En analyse av tildelingsprosessene i Forskningsrådets kvalitetssatsinger YFF, SFF og SFI. Oslo, mars 2009: Norges forskningsråd. Sidetall: 37
Last ned rapporten her
Les mer hos Forskningsrådet

Norges forskningsråd. (2002). Kvinner i forskning fra kvotering til integrering. Oslo: Norges forskningsråd, Området for strategi. Sidetall: 169 s.: diagr.
Last ned rapporten her

NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler.

Last ned dokumentet her 

Næss, T. (2013). Søkning til høyere utdanning: Hovedmønstre 2000-2012. NIFU-rapport 28-2013 
Last ned rapporten hos NIFU

Olsen, T.B. (2013). Utlendinger med  norsk  doktorgrad – hvor  blir  de  av? En undersøkelse basert på registerdata. NIFU-rapport 17-2013.
Les rapporten

Olsen, T.B. & Sarpebakken, B. (2011). Utlendinger i norsk forskning: En undersøkelse basert på registerdata. NIFU-rapport 30-2011.
Les rapporten

Olsen, T. B. (2006). Noen er innom, få blir, enkelte når til topps: En statistisk undersøkelse av høytutdannedes karriere ved forskningsinstitusjonene. Oslo: NIFU STEP. Sidetall: 55 s. ill. Noter: Dokumentet er del av serien Arbeidsnotat (NIFU STEP), bind nr; 10/2006
Last ned hele arbeidsnotatet hos NIFU

Orning, S. E. S. (2016). Kjønn, veiledning og omsorgsansvar. En studie av hvordan stipendiater og veiledere opplever kombinasjonen av omsorgsansvar og akademisk karriere. UiO: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Les rapporten

Pedersen, K. R. (1997). Rekruttering av kvinnelige forskere: Endringer og karriereveier de siste 20 år. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Sidetall: 104 s.: fig., tab. I serie: NIFU skriftserie; 21/97

Piene, E. (1988). Vilkår og verdier: Om kvinner og menn i informasjonsteknologisk orientert forskning. Trondheim. Sidetall: v, 143 s. I serie: Senter for teknologi og samfunn-rapport; 7
Noter: Opprinnelig forfatterens hovedoppgave, Universitetet i Trondheim

Reiling, R. B., Madsen, A. Å., og Ulvestad, M.E.S. (2020) Doktorgradsundersøkelsen 2019: En spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015. NIFU-Rapport 2020:19. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Les rapporten her 

Reisel, L. og Brekke, I. (2013). Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv. Status og årsaker. Rapport (2013:004). Oslo: Institutt for samfunnsforskning
Les rapporten hos Institutt for samfunnsforskning

Rogg, E. (2003). Lyst, lidelse og legitimitet – Om kjønnsmakt og likestilling i Akademia. Oslo: Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Sidetall: 96 s.: ill. I serie: Rapportserien / Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, nr 63, juni 2003
Les rapporten her

Rogg, E. (2000). Evaluering av forskerutdanningen i samfunnsfag. Oslo: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Royal Irish Academy and British Council in Ireland. (2020). Race, ethnicity and higher education in the UK and Ireland. The Royal Irish Academy.
Last ned rapporten hos RIA

Rørvik, G., Høyland, I., Sørlie, M. & Schjølberg, G. (2020). Rekruttering av kvinner til studier i IKT-sikkerhet
Status, tiltak og anbefalinger. 
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering ved NTNU. 
Last ned rapporten hos Regjeringen.no 

Schreiner, C. & Sjøberg, S. (2006). Jeg velger meg naturfag! (Hvem gjør egentlig det?) En studie av ungdoms prioriteringer ved valg av utdanning og yrke. [A study of young people’s priorities when choosing an education and a career.] Rapport, Norges forskningsråd

Schwach, V. & Olsen, T. B. (2006). Likestillingsscenarier for UoH-sektoren. Oslo: NIFU STEP. Sidetall: 67 s. diagr.
Noter: Dokumentet er del av serien Arbeidsnotat (NIFU STEP), bind nr; 44/2006
Last ned hele rapporten hos NIFU
Les om rapporten i Magasinet: Ny rapport: Likestillingsscenarier for UoH-sektoren

Schwach, V., Brandt, E. & Vabø, A. (2004). I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling: En pilotstudie av forskningsmiljøer med relativt høye andeler kvinner. Oslo: NIFU STEP, Norsk institutt for studier av forskning og utdanning, Senter for innovasjonsforskning, [2004]. Sidetall: 58 s.: fig. I serie: Arbeidsnotat / NIFU STEP; 8/2004

Schwach, V. & Waagene, E. (2010). Faglige verv og oppgaver, karrierehemmende eller karrierefremmende? Oslo: NIFU STEP. I serie: Skriftserie / NIFU STEP; 12/2010
Les hele publikasjonen hos NIFU

Skog, B. & Håskjold, R. (1999). Mentorprosjektet ved NTNU – en evaluering. [Trondheim]: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Sidetall: 40, 18, 14 s.: diagr. I serie: ISS-rapport, nr 56

Skog, B. (1995). Glass-stigen: Familie og karriere på hovedfag. [Trondheim]: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Universitetet i Trondheim. Sidetall: VI, 66 bl. I serie: ISS rapport, nr 43

Skog, B. (1994). Å finne ‘koden’: Kultur og klasse i akademia. [Trondheim]: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Universitetet i Trondheim. Sidetall: VII, 123, 5, 11 s. I serie: ISS-rapport nr 40

Skolinspektionen (2010). Fysik utan dragningskraft - En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan. Stockholm. Kvalitetsgranskning, Skolinspektionens rapport 8/2010. Diarienummer 40-2009:1000.
Les rapporten her

Solbrekke, K. N. (2004). Status og planer for likestilling i universitets- og høgskolesektoren 2004: En rapport fra Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning.
Noter: Rapporten har et vedlegg med likestillingsoversikter fra alle UoH-institusjoner omtalt i rapporten
Les rapporten her: Status og planer for likestilling i universitets- og høgskolesektoren 2004 (.pdf)
Les vedlegg til rapporten: Institusjonsrapporter (.pdf)

Storvik, Aa. E. (2009). Kvinners karrieremuligheter i forskningsinstituttsektoren. ISF Rapport (2009:010) Oslo: Institutt for samfunnsforskning
Les rapporten hos Insitutt for samfunnsforskning

Støren, L.A. (2010). Unge innvandrere i utdanning og overgang til arbeid. Rapport 45/2010. Oslo: NIFU.
Les rapporten

Støren, L.A. (2009). Choice of Study and Persistence in Higher Education by Immigrant Background, Gender and Social Background. Rapport 43/2009. Oslo: NIFU STEP.
Les rapporten

Sümer, S. (2017). Difference as Resource? A Pilot Study on Diversity at Uni Research. Uni Research Rokkan Centre.

Teigen, M. & Jensen, R. S. (1995). Kjønnskvotering i utdanning og arbeidsliv. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Sidetall: 152 s. I serie: Rapport / Institutt for samfunnsforskning; 95:9

Teigen, M. & Reisel, L. (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Rapport 2017: 11. Institutt for Samfunnsforskning. Last ned rapporten.

Teigen, M. & Tvede, O. (1993). Framtid i forskningen? En undersøkelse av kvinnelige og mannlige forskerrekrutters situasjon og karriereveier. Oslo: NAVFs utredningsinstitutt. Sidetall: 132 s. I serie: Rapport / NAVFs utredningsinstitutt; 6/93

Thorsen, A. T. [2008]. Publiseringssituasjonen ved Det humanistiske fakultet. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Noter: Rapporten er en analyse av kvinnelige forskeres nivå II-publisering i perioden 2005 til 2007.
Last ned rapporten hos Universitetet i Oslo

Thun, C. og Holter, Ø. G. (2013). Kjønnsbalanse og læringsutbytte. En studie av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters opplevelse av læringsutbytte og studiekvalitet. Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, mai 2013.
Les rapporten

Thune, T. & Waagene, E. [2008]. Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?: En undersøkelse om kravet til kvinnerepresentasjon i bedømmelseskomiteer ved universiteter og høgskoler. Oslo: NIFU STEP. I serie: Rapport (NIFU STEP); 38/2008
Last ned rapporten hos NIFU

Tvede, O. [1990]. Nærlys på forskerrekrutteringen: Opplæring, aktiviteter og forskningsforhold. Oslo: NAVFs utredningsinstitutt, Sidetall: 101 s. I serie: Rapport / NAVFs utredningsinstitutt; 1/90

Tvede, O. & Sarpebakken, B. (1998). Rekruttering til norsk forskning: Status og behovsanslag mot år 2015. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Sidetall: 206 s.: diagr. I serie: Rapport / Norsk institutt for studier av forskning og utdanning; 13/98

Universitets- og høgskolerådet (2015). Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren. Et inspirasjonsdokument utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av UHR juni 2015.
Les rapporten

Vabø, A., Gunnes, H., Tømte, C. E. & Bergene, A. C. (2012). Kvinner og menns karriereløp i norsk forskning: En tilstandsrapport. NIFU-rapport 9-2012
Les mer og last ned rapporten hos NIFU
Les om rapporten i Magasinet

Vabø, A. og Ramberg, I. (2009). Arbeidsvilkår i norsk forskning. Oslo: NIFU STEP, Rapport 9/2009.
Les hele publikasjonen hos NIFU

Verstad, B. (2000). Sosialt kjønn, kognitive prosesser og kollektive kart i forskningen: Tematisk utgangspunkt i diskusjonene om Elisabeth Fürsts rapport: Kvinner i akademia - inntrengere i en mannskultur. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Sidetall: 27 bl.: fig. I serie: Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, nr 97

Waagene, E., Gunnes, H. & Hovdhaugen, E. (2007). Kvinners og menns tidsbruk i akademia. Oslo, NIFU STEP
Noter: Delrapport til prosjektet Norske forskningsvilkår i et internasjonalt perspektiv
Last ned notatet hos NIFU

Konferanse- og seminarrapporter

Auganes, H. G. (1985). Likestilling innen høgre teknisk utdanning : NTHs utvikling og fremtidsplaner. [S.l.]: [s.n.]. Sidetall: [3] bl.: diagr.
Noter: I: Kvinner i teknologiske yrker: Seminar på NTH, 7.-8.10.1985

Bull, T. & Swan, T. (2001). In a different voice?: Kvinners konstruksjon av akademiske lederstillinger. Språk, kön och kultur. Rapport från 4. nordiske konferensen om språk och kön. Göteborg den 6.-7. oktober 2000. Institutionen för svenska språket, Gøteborgs universitet. S. 66-73
Les foredraget hos UiT Norges arktiske universitet

Harper, A. M. (red.) (1995). Likestillingskonferansen 1995 for universiteter og høgskoler i Norge. [Alta]: Høgskolen i Finnmark. HIF-rapport; 1997:14

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (2000). Hvordan rekruttere flere kvinner til ledende stillinger innen universitets- og høgskolesektoren. Oslo: Departementet. Sidetall: 14 s.
Noter: Møte om: Kvinner i Akademia: Rapport fra idédugnad 30.08.99
Les om rapporten hos Utdannings- og forskningsdepartementet

Kjelstrup, S. (1986). Hvorfor styrke kvinners deltakelse i teknisk-naturvitenskapelig forskning og industri. [s.l.]: [s.n.]. Sidetall: [7] bl.
Noter: I Kvinner i teknologiske yrker: Seminar på NTH, 7.-8.10.85

Nilsen, M. M. (ed.) (2002). Women in academia: a Nordic perspective: proceedings from the conference in Oslo 7th-9th May 2001. Oslo: NorFa. Sidetall: 52 s.: ill.

Norges allmenvitenskapelige forskningsråd. Sekretariatet for kvinneforskning. (1991). Karriereveier for kvinner i medisinsk forskning: En konferanserapport. Oslo. Sidetall: 59 s.: ill. I serie: Arbeidsnotat / NAVFs sekretariat for kvinneforskning; 2/91

Norges allmenvitenskapelige forskningsråd. Sekretariatet for kvinneforskning. (1988). Rekruttering av kvinner til forskning innen informasjonsteknologi og informatikk: Arbeidsmøte i Trondheim 21. mai 1987. Oslo. Sidetall: 74 s. I serie: Arbeidsnotat / NAVFs sekretariat for kvinneforskning; 1/88

Norges allmenvitenskapelige forskningsråd. Sekretariatet for kvinneforskning. (1988). Rekruttering av kvinner til forskning innen matematikk og fysikk: Arbeidsmøte i Tromsø 28.-29. mai 1988. Oslo. Sidetall: 71 s. I serie: Arbeidsnotat / NAVFs sekretariat for kvinneforskning; 6/88

Norges allmenvitenskapelige forskningsråd. Sekretariatet for kvinneforskning. (1985). Konferanse om “Kvinner i naturvitenskapelig forskning” 23.-24. september 1985, Soria Moria konferansesenter, Voksenkollen, Oslo. Oslo. Sidetall: 140 s.: ill. I serie: Arbeidsnotat / NAVFs sekretariat for kvinneforskning; 6/85

Norges allmenvitenskapelige forskningsråd. Sekretariatet for kvinneforskning. (1984). “Kvinner i medisinsk forskning”: 5.-6. november 1984, seminar, Soria Moria konferansesenter, Voksenkollen, Oslo. Oslo. Sidetall: 73 s. I serie: Arbeidsnotat / NAVFs sekretariat for kvinneforskning; 2/85

Norges forskningsråd. (1996). Profesjonalisering av veiledning: Et virkemiddel for likestilling i kunnskapsutviklingen. Rapport fra et seminar på Bårdshaug herregård 6. og 7. november 1995. Oslo. Arbeidsnotat, Sekretariatet for kvinneforskning, 1996:1

Skarsbø, A. M. (red.) (2004). Kvinner i realfagene: Konferanserapport = Women in science: a conference report. Bergen: University of Bergen, Centre for Women’s and Gender Research. Sidetall: IV, 125 s.: ill. I serie: Skriftserien / Universitetet i Bergen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, nr 15 

Skeie, S. B. (1992). Seminarrapport om kvinner, karriere og forskning. Meieriposten, 81, nr 15, s. 424-426

Swan, T. (2001). Kvinner, ledelse og språk i akademia. I: C. Henriksen (red.), Sprog og Køn III. Sidetall: 93-102 s.
Noter: Oplæg fra et seminar på RUC 06.11.2001. Roskilde Universitetscenter

Sørhaug, T. (1993). Sånn, ja! Rapport fra en konferanse om matematikk-didaktikk og kvinner i matematiske fag, Kristiansand 8.-10. mai 1992. Arbeidsnotat / Norges forskningsråd, avd. NAVF, Sekretariatet for kvinneforskning; 2/93

Taksdal, A. (red.) (1991). Veiet og funnet for lett, og for tung: Kjønn og vitenskapelig bedømmelse. Rapport fra et seminar i Tromsø 8.-9. mai 1990/ NAVFs sekretariat for kvinneforskning (og) Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo. Oslo: Sekretariatet: Senteret (Falch hurtigtr.). Sidetall: 77 s. I serie: Arbeidsnotat / NAVFs sekretariat for kvinneforskning; 1/91

Telemark distriktshøgskole. (1982). Seminar om kvinner i forskning og undervisning: Rapport fra likestillingsseminaret, 10. mars 1982. Bø. Sidetall: 111 s.: ill. I serie: Skrifter / Telemark distriktshøgskole; 87
Noter: Har bibliografi

Universitetet i Trondheim. (1994). Likestillingskonferansen for universiteter og høyskoler, Røros 12.-23. september. [Trondheim]: Universitetet

Master- og hovedfagsoppgaver

Berg, C. Aa. (2005). Kvinner i akademia: Kvinners muligheter i det akademiske toppsjiktet. Oslo: C. Aa. Berg. Sidetall: 95 s. ill. Masteroppgave i pedagogikk, Universitetet i Oslo
Last ned oppgaven i DUO

Borkamo, U. (2006). Hvorfor går det så tregt?: En casestudie relatert til skjevheten i akademias kjønnsbalanse. Bodø: [U. Borkamo]. Sidetall: 68 bl. Masteroppgave i sosiologi, Høgskolen i Bodø
Les intervju med Unni Borkamo i Magasinet: Arbeidsfordelingen bremser kvinner

Jensen, F. (2008).Velstand øker avstanden mellom jenter og gutter? En sammenlikning av ungdoms interesser i naturfag på tvers av fire vestlige land, basert på undersøkelsen ROSE (The Relevance of Science Education). Oslo: F. Jensen. Sidetall: 92 s. ill.
Noter: Masteroppgave i naturfagdidaktikk, ILS - Universitetet i Oslo
Last ned oppgaven i DUO

Kjos, H. L. (2018). Vurderingspraksiser og kjønnede betydninger. En undersøkelse av ansettelsesprosesser til faste vitenskapelige stillinger ved et norsk universitet. Masteroppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo

Lie, S. S. (1966). An analysis of Norwegian educational attainment according to place of residence and sex, 1950. Washington, D.C.: The American University, 1966. Sidetall: 210 bl.

Malmin, B., Smith, F. & Hetland, A. (1978). Universitetet for hvem? Om universitetsutdanning i relasjon til demokratisering og likestilling. En drøfting med utgangspunkt i undersøkelsen “Deltidsstudier ved Universitetet i Oslo”. Oslo: Universitetet. Sidetall: 133, 49, 67 bl.
Noter: Hovedoppgave i sosialpedagogikk - Universitetet i Oslo

Sørlie, C. (2008). Kvinne- og kjønnsperspektivet i master i rettsvitenskap: En vurdering av integreringen av kvinne- og kjønnsperspektivet i de obligatoriske fag ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Oslo: Avdeling for kvinnerett, Universitetet i Oslo. Sidetall: V, 168 s.
Last ned oppgaven i DUO

Ullah, F. S. (2008). Små kjønnsforskjeller blant ungdom i mindre moderniserte land?: 15-åringers interesser i naturfag på tvers av fire ikke-vestlige land, basert på prosjektet ROSE (The Relevance of Science Education). Oslo: F.S. Ullah. Sidetall: 106 s.: ill.
Noter: Masteroppgave i realfagdidaktikk, ILS - Universitetet i Oslo
Last ned oppgaven i DUO

Waagene, E. (2007). Rekruttering til vitenskapelige stillinger i det norske akademia: Betydningen av barn og sosial bakgrunn for kvinner og menn. Oslo: E. Waagene
Noter: Masteroppgave i sosiologi - Universitetet i Oslo
Last ned oppgaven hos DUO

Diverse

Andersen, I. M. (2014). MaiA – Mangfold i Akademia. Høyere utdanning i møte med en kompleks virkelighet. Skriftserien 2/2014 

Askvik, T. (2016). Akademiske karriereløp blant etniske minoriteter i Norge. HiOA: upublisert manuskript.

Busch, T., Fallan, L. & Pettersen, A. (1998). Gender differences in self-efficacy, goal commitment, organizational commitment and job satisfaction among university faculty. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning. Sidetall: 17 bl. I serie: TØH-serien; 1998:9.

Knutsen, C. H. og Wig, T. (2018). Internasjonalisering nå! Debatt i Nytt Norsk Tidsskrift, 03-04/2018 (Volum 35).
Les artikkelen

Krogseng, L. K. (2001). Evaluering av mentorprosjektet ved Universitetet i Tromsø. Tromsø: Universitetet i Tromsø.

Kunnskapsdepartementet (2010). Realfag for framtida: Strategi for styrking av realfagene 2010-2014. Kunnskapsdepartementet.
Les om strategien og last den ned hos Kunnskapsdepartementet

Langford, M., Aguilar-Støen, M. C., Carlson, A., Gross, L. og D’Amico, G. (2019). Fra internasjonalisering til mangfold. Debatt i Nytt Norsk Tidsskrift 01/2019 (Volum 36).
Les artikkelen

Levold, N. (1999). Å ”gjøre” kjønn i akademia: Domestisering av en informasjonsteknologisk forskerposisjon. Trondheim: Senter for teknologi og samfunn, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Sidetall: 26 s. I serie: STS-arbeidsnotat; 4/99

Norges allmenvitenskapelige forskningsråd. Sekretariatet for kvinneforskning. (1986). Kvinner i naturvitenskapelig og teknologisk forskning: Presentasjoner av navn, institusjon og forskningsområde. Oslo. Sidetall: 53 s. I serie: Arbeidsnotat / NAVFs sekretariat for kvinneforskning og kvinner i forskning; 1/87

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond. (2020). En introduksjon til avkolonisering av akademia. Hvordan du kan bidra til avkolonisering av undervisning og pensum. Februar 2020. Last ned verktøyet her

Universities UK. (2020). Tackling racial harassment in higher education. London.
Les veilderen hos UUK

Universitetet i Bergen. Likestillingskomiteen. (1980). Likestillingsloven og dens konsekvenser for universiteter og høgskoler. Bergen: Universitetet

Andre kilder

For publikasjoner fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), se oversikt her

For nye publikasjoner og vitenskapelige tidsskrifter med kjønnsperspektiv, se oversikt hos Kilden kjønnsforskning.no

Fra 2022 har sosial bakgrunn kommet inn i Kif-komiteens mandat. Vi oppdaterer lista fortløpende med relevante publikasjoner.

Har du innspill til litteraturlista? Send en e-post til oss: kifinfo@kilden.forskningsradet.no