Dette er Kif-komiteen og Kifinfo

Kifinfo er for deg som søker informasjon om, jobber med og er opptatt av likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forsknings- og utdanningssektoren. Nettstedet ble lansert i mai 2005, og drives på oppdrag for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter og dermed medvirke til økt mangfold blant ansatte og i forskningen.

Kif-komiteen

Komiteens leder tar opp strategiske spørsmål om kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Ragnhild Hennum. (Foto: Universitetet i Oslo)

Ragnhild Hennum, leder i Kif-komiteen
Dekan, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
E-post: r.h.hennum@jus.uio.no

Torjer Olsen. (Foto: UiT)

Torjer Olsen, nestleder i Kif-komiteen
Leder av Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
E-post: torjer.olsen@uit.no

Se de andre medlemmene i Kif-komiteen

Se også Hva er Kif-komiteen?

Kif-komiteens sekretariat

Sekretariatet for Kif-komiteen er hos Universitets- og høgskolerådet (UHR). De gir råd til institusjoner, arrangerer seminarer og driver politisk pådriverarbeid.

Ta kontakt:

Ella Ghosh. (Foto: Aron Bræstrup Løsnes / UHR)

Ella Ghosh
Seniorrådgiver
E-post: ella.ghosh@uhr.no
Twitter: @Ghost_Ella
94 17 10 47

Heidi Holt Zachariassen. (Foto: Aron Bræstrup Løsnes / UHR)

Heidi Holt Zachariassen
Seniorrådgiver
E-post: heidi.holt.zachariassen@uhr.no
Twitter: @ZachariassenH
92 45 66 46

Kifinfo

Nettredaksjonen til Kifinfo drives hos Kilden kjønnsforskning.no. Kifinfo formidler nyheter, forskning, tiltak og verktøy knyttet til kjønnsbalanse og mangfold i forskning, på oppdrag fra Kif-komiteen.

E-post: kifinfo@kilden.forskningsradet.no
Følg Kifinfo i sosiale medier:
X/Twitter
Facebook
LinkedIn

Kristin Aukland. (Foto: Marte Garmann)

Kristin Aukland
Seniorrådgiver
ka@kilden.forskningsradet.no
95 12 14 86

Vibeke Hoem. (Foto: Marte Garmann)

Vibeke Hoem
Seniorrådgiver
vho@forskningsradet.no
99 72 15 33

Kif-komiteens mandat

Les mandatet til Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) 2022–2025: Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)