Dette er Kif-komiteen og Kifinfo

Kifinfo er for deg som søker informasjon om, jobber med og er opptatt av likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forsknings- og utdanningssektoren. Nettstedet ble lansert i mai 2005, og drives på oppdrag for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter og dermed medvirke til økt mangfold blant ansatte og i forskningen.

Komiteens leder tar opp strategiske spørsmål om kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Curt Rice (Foto: Sonja Balci / OsloMet)

Curt Rice, komitéleder
Rektor ved OsloMet – storbyuniversitetet
E-post: curt.rice@oslomet.no
Twitter: @curtrice

 


Se de andre medlemmene i Kif-komiteen

Sekretariatet for Kif-komiteen er hos Universitets- og høgskolerådet. De gir råd til institusjoner, arrangerer seminarer og driver politisk pådriverarbeid. 

Ta kontakt:

Ella Ghosh (Foto: Beate Sletvold Øistad)

Ella Ghosh
Seniorrådgiver
E-post: ella.ghosh@uhr.no
Twitter: @Ghost_Ella
94 17 10 47


Heidi Holt Zachariassen (Foto: Kristin Aukland)

Heidi Holt Zachariassen
Seniorrådgiver
E-post: heidi.holt.zachariassen@uhr.no
Twitter: @ZachariassenH
92 45 66 46


Nettredaksjonen til Kifinfo drives hos Kilden kjønnsforskning.no. Kifinfo formidler nyheter, forskning, tiltak og verktøy knyttet til kjønnsbalanse og mangfold i forskning, på oppdrag fra Kif-komiteen.

E-post: kifinfo@kilden.forskningsradet.no
Twitter: @kifinfo
Facebook: @kifinfo.no


Kristin Aukland. (Foto: Marte Garmann)

Kristin Aukland
Seniorrådgiver
ka@kilden.forskningsradet.no
22 03 80 86 / 95 12 14 86


Vibeke Hoem. (Foto: Marte Garmann)

Vibeke Hoem
Rådgiver
vho@forskningsradet.no
99 72 15 33

Mandat

Les mandatet til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) for perioden 2018-2021: Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)