Handlingsplaner for likestilling og mangfold

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Alle offentlige virksomheter er ved lov pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold som arbeidsgivere og som myndighetsutøvere. Virksomheten skal årlig redegjøre for sin innsats for likestilling og mangfold som arbeidsgiver. Tiltak for kjønnsbalanse blant studenter og ansatte ved institusjonene er et av flere sentrale temaer i handlingsplanene.

Her er en oversikt over handlingsplaner for likestilling og mangfold ved alle universiteter og høgskoler i Norge som er medlemsinstitusjoner i Universitets- og høgskolerådet: 33 medlemmer (i november 2020). Ved flere av institusjonene har fakultetene egne likestillingsplaner integrert i sine årsplaner i tillegg til de overordnede handlingsplanene. Disse er ikke med i denne listen. 

Oversikten inneholder universitetenes og høgskolenes overordnede handlingsplaner som finnes tilgjengelig på nett, og lenkene viser direkte til handlingsplanene eller til institusjonenes nettsider om likestilling og mangfold.

Universiteter

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Handlingsplan ved NMBU 2018-2021

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU
NTNUs Handlingsplan for likestilling og mangfold 2018-2021

OsloMet – storbyuniversitetet
Handlingsplan for mangfold 2020-2023

Universitetet i Agder
Likestilling og integrering - Handlingsplan for UiA 2016-2020

Universitetet i Bergen
Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2017-2020 og: grunnlagsdokumenter
Handlingsplan for mangfold og inkludering 2017-2020

Universitetet i Oslo
Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge
Handlingsplan for likestilling og inkludering 2017-2021

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Likestilling, mangfold og inkludering. Handlingsplan for 2020-2022

Vitenskapelige høgskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2019-2020

MF vitenskapelig høyskole
Handlingsplan for kjønnslikestilling 2018-2021

Handelshøyskolen BI
Diversity and Equality at BI – action plan 2020–2022

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Handlingsplan for likestilling

Kunsthøgskolen i Oslo (ferdig våren 2021)

Norges Handelshøyskole
Handlingsplan for bedre kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger ved NHH

Norges idrettshøgskole
Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Norges idrettshøgskole 2016-2020

Norges musikkhøgskole

VID vitenskapelige høgskole (VID)
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2019 - 2021

Akkrediterte høgskoler

Ansgar Teologiske Høgskole
Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Ansgarskolen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Handlingsplan for likestilling og mangfold

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Forsvarets etterretningshøgskole (underlagt samme handlingsplan som Forsvarets høskole)
Forsvarets høgskole
Handlingsplan for mangfold, likestilling og kjønnsbalanse 2019-2023

Høgskolen i Innlandet
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2020–22

Høgskolen i Østfold
Handlingsplan for likestilling og mangfold (2019-2022)

Høgskulen i Volda
Handlingsplan for likestilling og mangfald 2016-2020

Høgskulen på Vestlandet
Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2020–2023

Høyskolen Kristiania
Handlingsplan for likestilling og mangfold for perioden 2020–2023

Lovisenberg diakonale høgskole

NLA Høgskolen

Politihøgskolen
Overordnet handlingsplan for mangfoldsarbeidet ved Politihøgskolen 2018-2022

Sàmi allaskuvla / Samisk høgskole

 

Se også handlingsplaner mot seksuell trakassering.

Ta kontakt!

Mangler handlingsplanen for din institusjon? Send oss en e-post med lenke: kifinfo@kilden.forskningsradet.no

Aktivitetsplikt

Få konkrete hjelpemidler i arbeidet for en likestilt personalpolitikk i Likestillings- og diskrimineringsombudets håndbok, og les mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten. Les også deres notat om hvordan arbeidsgivere kan rapportere på tiltak for likestilling.

Se også:
Håndbok for universitets-, høyskolesektoren og forskningsinstituttsektoren

Veileder for arbeidslivet i aktivitets- og rapporteringsplikten

Slik kan arbeidsgivere rapportere på tiltak for likestilling