Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2022–2025

Ragnhild Hennum er leder for Kif-komiteen 2022–2025. (Foto: Universitetet i Oslo)

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) jobber med å støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

Komiteen skal bidra til bevisstgjøring knyttet til mangfold, inkludering og trakassering ved høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Det inkluderer både kjønn, sosial og etnisk bakgrunn.

Les hele Kif-komiteens mandat

Se også Strategi for Kif-komiteen 2022-2025

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt medlemmer til Kif-komiteen for perioden 2022 til 2025.

Se oversikten over alle medlemmene i Kif-komiteen

Medlemmer i Kif-komiteen 2022–2025:

Dekan Ragnhild Hennum, Universitetet i Oslo, leder
Forskningssjef Ole Jacob Sending, Norsk utenrikspolitisk institutt, nestleder
Instituttleder Torjer Olsen, UiT - Norges arktiske universitet
Førsteamanuensis Yan Zhao, Nord Universitet
Førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes, Universitetet i Agder
Forsker II Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning
Forskningsdirektør Camilla Røsjø, Nofima
Forskningssjef Tove Håpnes, Sintef
Førstelektor Feroz M. Shah, Akademiet for yngre forskere
Stipendiat Anna Piterskaya, Stipendiatorganisasjonene i Norge
Rolf Martin Aspenes, Norsk studentorganisasjon
Avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug, Forskningsrådet

Varamedlemmer:
Professor Ragnhild Kvålshaugen, BI
Instituttleder Atle Rotevatn, Universitetet i Bergen
Forskningsleder Liza Reisel, Institutt for samfunnsforskning
Forsker Astrid Marie Jorde Sandsør, Akademiet for yngre forskere
Stipendiat Johanne Kalsaas, Stipendiatorganisasjonene i Norge
Student Caroline Erviksæter, Norsk studentorganisasjon
Avdelingsdirektør Gunnlaug Daugstad, Forskningsrådet

Komiteen skal ha en representant fra Kunnskapsdepartementet som observatør. I tillegg kan komiteen ha en representant fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som observatør.

Funksjonstiden varer til 31.12.2025. Studentorganisasjonenes representanter er oppnevnt for ett år.

Sekretariatet for komiteen er lagt til Universitets- og høgskolerådet. 

Les nyhetssaken: Ny Kif-komité for fire år framover 

Endringer

Torjer Olsen er nestleder i Kif-komiteen fra juni 2024. Tidligere nestleder Ole Jacob Sending fortsetter som komitémedlem.
Representantene fra Norsk studentorganisasjon er endret. Medlemmer fra 2024 er: Ninni Eliassen Zinober og Rebecca Riegels Holbye (vara).
Representantene fra Akademiet for yngre forskere er endret. Medlemmer fra 2024 er: Are Skeie Hermansen og Marte E. S. Haaland (vara).
Representantene fra Stipendiatorganisasjonene i Norge er endret. Medlemmer fra 2023 er: Nicolas Gibney og Ole Kristian Dyskeland (vara).

Mer om Kif-komiteen

Medlemmer 2022–2025
Komiteens mandat
Dokumenter
Egne publikasjoner
Arrangementer

Hva er Kif-komiteen?

Kontaktopplysninger

Kif-komiteens sekretariat kan nås på e-post og telefon:
Ella Ghosh: ella.ghosh@uhr.no
94 17 10 47

Heidi Holt Zachariassen: heidi.holt.zachariassen@uhr.no
92 45 66 46

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Stortorvet 2 (5. etg.)
0155 Oslo

Dette er Kif-komiteen og kifinfo

Tidligere komiteer

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning begynte sitt arbeid i 2004, og endret i 2010 navnet til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

I august 2014 endret Kif-komiteen navn til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif).

Les om de fem foregående komiteene:

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2018–2021

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2014–2017

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) 2010–2013

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning 2007–2010

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning 2004–2007