Nytt fra andre medier

Forskerforum
03. desember 2021
Rektor Nina Waaler ved Oslomet forteller sin historie om seksuell trakassering og håper dagens stipendiater reagerer annerledes enn hun gjorde.
Vestlandsforsking
02. desember 2021
Sosiologistudent Mathea Endeberg rakk å utforme og gjennomføre ein survey til teknologistudentar og analysere svara som kom inn.
forskning.no
02. desember 2021
Professorene oppgir at de bruker gjennomsnittlig 49 timer i uka på jobben sin.
Journalen
01. desember 2021
– Vi må ta menns likestillingsutfordringer på større alvor, mener kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.
NIFU
30. november 2021
Nylig publisert studie viser at yngre universitetsforskere er mer internasjonale enn sine eldre forskere, basert på data om publiseringssamarbeid.
Khrono
30. november 2021
Forskningsrådet har en praksis som betyr at kvinner må yte mer over kortere tid enn menn i konkurransen om de prestisjetunge prosjektene, skriver seniorrådgiver Inge W. Nilsen fra UiT.
Universitetet i Oslo
30. november 2021
Hva regnes som kunnskap, hvem sin kunnskap blir anerkjent og hvordan undervises det egentlig på universitetet? Det sosialantropologiske fagmiljøet diskuterer avkolonisering av akademia.
Khrono
29. november 2021
Bekymringen for at avkoloni­sering av akademia vil ende i relativisme og politisering er forståelig, men overdrevet, skriver forsker Tony Sandset.
NIFU
29. november 2021
De vitenskapelig og faglig ansatte ved norske universiteter og høgskoler arbeider langt mer enn normalarbeidsuken.
Universitetsavisa
29. november 2021
«Ettersom Eikrem disponerte Facebook-profilen, måtte han være klar over hva som ble publisert der, uten at han fjernet ytringene eller tok avstand fra disse» skriver rektor i saksnotatet.
Khrono
28. november 2021
Statsråd Ola Borten Moe vil vurdere nye lov­bestemmelser om midlertidighet.
Khrono
28. november 2021
23 forskere fra norske institusjoner står på lista over de mest siterte i verden.
Forskerforum
28. november 2021
Men mennene vil fortsatt dominere i professorstillingene i 15 år til, hvis årets utvikling fortsetter.
Forskerforum
26. november 2021
Utenlandske forskere som Elisabet Garcia Gonzalez jobber mer enn de norske, viser ny undersøkelse. I tillegg bruker de mer tid på formidling enn sine norskfødte forskerkollegaer.
Forskerforbundet
26. november 2021
– Bekymringsfullt både for rekrutteringen til forskeryrket og for kvaliteten på norsk forskning, mener Guro Lind.
Gemini
26. november 2021
Universiteter vil få flere kvinner til å velge teknologi. Også menn gjennomfører oftere da. Tiltak virker og lønner seg, men må pågå over lang tid.
Universitetsavisa
26. november 2021
«Innen realfag og teknologi er det vanskelig å tenke seg forskningspublikasjoner på noe annet språk enn engelsk», skriver Helge Holden, professor ved NTNU.
Khrono
26. november 2021
En helt fersk undersøkelse fra Nifu viser at ansatte ved universiteter og høgskoler jobber mer og forsker mindre enn for fem år siden.

Sider