Mange studenter har en psykisk lidelse

Folkehelseinstituttet

Hver fjerde mannlige student oppfyller de diagnostiske kriteriene for en psykisk lidelse. Andelen hos kvinner er 40 prosent.