Nytt fra andre medier

Uniforum
20. mai 2022
Hanne Flinstad Harbo kan bli UiOs første kvinnelige medisindekan noensinne. Men det er ikke derfor hun stiller til valg.
Göteborgs universitet
20. mai 2022
Totalt har nästan 39 000 anställda, doktorander och studenter svarat. Svaren visar att unga, kvinnor, studenter och doktorander är särskilt utsatta.
KTH
20. mai 2022
För första gången har svenska universitet och högskolor genomfört en gemensam och nationell enkät om hur vanligt det är med genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin.
Nordnorsk debatt
19. mai 2022
De fleste meritterte forskere på isdekker, havis, miljø- og klimaendringer ved UiT er kvinner. Ingen av dem var invitert til å bidra til ekspedisjonen som Kronprinsen setter seil for.
Univesitetet i Bergen
19. mai 2022
Havforskaren Fiamma Straneo vert æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Den banebrytande og verdsleiande oseanografen er føreslått av Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.
Høgskolen i Innlandet
19. mai 2022
En fersk rapport fra Høgskolen i Innlandet om likestilling i maritime næringer gjør at fiskeri- og havministeren innkaller næringen til møte.
Uniforum
18. mai 2022
I minst 30 år har Farmasøytisk institutt hatt en kvinneandel på nærmere 80 prosent. – Det er en utfordring, erkjenner instituttleder Kathrin Bjerknes.
Nordnorsk debatt
18. mai 2022
NRK sa at kronprins Håkon skulle av gårde til Grønland «på en kombinasjon av gutta på tur, formidling og litt forskning», skriver førsteamanuensis i polar kulturvitenskap.
Vestlandsforsking
16. mai 2022
Kvinner har lenge vore i mindretal i teknologiorientert arbeid, også i likestilte Norden. Dette paradokset var utgangspunktet for eit femårig forskingssamarbeid.
Times Higher Education
13. mai 2022
Government’s major research funders set hard deadline of 2029 for fair distribution of major federal science grant money and see gender exclusion as smart pathway.
Khrono
12. mai 2022
I Norge er det en forutsetning at de forlater landet etter endte studier.
Universitetet i Oslo
12. mai 2022
Minoritetsmedelever er i det store og hele positivt for skoleprestasjoner. Likevel er sannsynligheten for å fullføre videregående lavere på skoler med høy andel elever med innvandringsbakgrunn.
Universitetet i Oslo
11. mai 2022
UiOs formidlingspris for 2022 tildeles førsteamanuensis Sofie Høgestøl.
Uniforum
11. mai 2022
Medisinsprofessor Ludvig Magne Sollid er vinner at UiOs forskningspris for 2022. Førsteamanuensis Sofie Høgestøl ved Det juridiske fakultet er tildelt UiOs formidlingspris.
regjeringen.no
10. mai 2022
Vi vil styrke likestillinga og skape eit betre diskrimineringsvern for alle.
regjeringen.no
10. mai 2022
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuens likestillingspolitiske redegjørelse i Stortinget.
HKDir
10. mai 2022
Norsk høyere utdanning er fremdeles preget av det opprinnelige skillet mellom universiteter og høyskoler. Det viser årets tilstandsrapport om tall og trender i sektoren.
Aftenposten
09. mai 2022
I en akademisk kontekst er det irrelevant hvem som kom med viktige bidrag, skriver Per Arne Bjørkum, professor emeritus, Universitetet i Stavanger.

Sider