Nytt fra andre medier

Khrono
05. februar 2021
Går vi mangfoldstatistikken nærmere i sømmene, viser tallene at 80 prosent av forskerne har utdannelse fra utlandet, skriver I. Drange og J. Orupabo.
Sykepleien
04. februar 2021
Det er langt mellom menn som ønsker å bli jordmødre. Sykepleien fant bare fire som er i jobb på fødeavdelinger eller i kommunene.
Universitetskanslersämbetet
03. februar 2021
Bland äldre återvändande studenter är kvinnor överrepresenterade på i stort sett alla utbildningar.
Tidningen Curie
03. februar 2021
Susanne Aalto har fascinerats av stjärnhimlen ända sedan hon var barn. Idag är hon professor i radioastronomi och leder en forskargrup.
NRK
02. februar 2021
Åsgeir Almvik er for tiden Norges eneste, mannlige jordmorstudent. Men for de fleste menn ligger det langt inne å søke seg til kvinneyrker.
Khrono
30. januar 2021
Fra 2015 til 2020 har antallet skikkethetssaker ved Høgskolen i Østfold mangedoblet seg.
Times Higher Education
29. januar 2021
Percentage of papers with female authors rose markedly in latter part of 2020.
Khrono
28. januar 2021
Blant de norske breddeuniversitetene er UiT Norges arktiske universitet nå best i klassen på likestilling, skriver Anne Husebekk og Hege K. Andreassen.
Universitas
28. januar 2021
I 2019 var det bare én kvinnelig dekan ved UiO. To år senere er seks av åtte kvinner. Dette er lederne som styrer skuta ved Norges eldste universitet.
Khrono
22. januar 2021
Samfunnsøkonomer, jurister - og menn - dominerer utvalgsleder­toppen.
NIFU
21. januar 2021
Ca. halvparten av postdoktorer har en vitenskapelig stilling ved forskningsinstitusjoner eller i helseforetak i Norge fem år etter endt postdoktorperiode.
Forskerforum
21. januar 2021
«I spørreskjemaundersøkelsen ser vi en del desillusjonerte postdoktorer», skriver Nifu i en ny rapport.
Forskerforum
21. januar 2021
Bare en tredel av de mulige innstegsstillingene er tatt i bruk.
Khrono
20. januar 2021
Det er god grunn til å være urolig for den akademiske friheten i Norge og internasjonalt, skriver professorene Randi Gressgård og Asbjørn Grønstad.
Khrono
19. januar 2021
Leder av studentorganisasjonen Minoritetsjurister, Sarah Zahid, ber ledelsen komme på banen.
Forskerforum
18. januar 2021
Kjønnsbalansen blant forskere i norsk akademia jevner seg ut, viser nye tall fra NIFU. Men på Høyskolen Kristiania er bare 7 av 59 professorer kvinner.
Khrono
18. januar 2021
De private høgskolene henger etter på kjønnsbalanse i toppledelsen. VID-rektor Bård Mæland er likevel redd det kan bli for få menn.
Sykepleien
17. januar 2021
Åsgeir Almvik er for tiden Norges eneste mannlige jordmorstudent.

Sider