Sensurerte kvinner i filosofien

Salongen

Det skal ikke mye innsats til for å oppdage at filosofihistorien i stor grad befolkes av menn, og at kvinner er i et klart mindretall i oversikter over filosofiens historie.

Kvinnerekord i rektorstolen

Khrono

Fra årsskiftet er 10 av 21 rektorer ved landets statlige universiteter og høgskoler kvinner. Det må være rekord.