Nytt fra andre medier

Uniforum
18. mars 2022
– Målet vårt er å nå alle, også dei som ikkje føler seg heime i Gamle festsal, seier HF-dekan Frode Helland.
Uniforum
17. mars 2022
To av toppforskerstipendene går til SV-fakultetet, mens to går til Mat.nat.fakultetet.
KOM24
16. mars 2022
Ved å kommunisere hva ulike teknologiyrker innebærer, kan vi lettere tiltrekke oss begge kjønn, skriver Mathilde Danielsen og Marthe Carlsen-Kirkemo fra TENK.
Uniforum
15. mars 2022
Et møte med studenter som fortalte om nedvurdering og uakseptabel oppførsel, ble en vekker for instituttleder Stephan Oepen på Institutt for informatikk på UiO.
Khrono
15. mars 2022
NTNU varslet i vinter at de mente kravet til å lære seg norsk på to år var for utfordrende. Nå får de støtte av NTNUs språklige utvalg.
Khrono
15. mars 2022
Magnus Marsdal frå Manifest Tankesmie meiner statsråden må ta tak for å få ned talet på mellombels tilsette forskarar.
Khrono
14. mars 2022
Det blir kamp om ledervervet i Norsk studentorganisasjon (NSO) under landsmøtet i april.
NordForsk
14. mars 2022
Resultaterne fra et forskningsprojekt om IT viser, at både stereotype opfattelser og manglende opmuntring af kvinder til at søge mod teknologiske fag, er den største hindring for ligestilling.
NordForsk
14. mars 2022
The three statements above comes from a recently completed research project on gender equality within the IT industry.
Institutt for samfunnsforskning
11. mars 2022
Hva er årsaken til at det er flere kvinner enn menn i høyere utdanning? Vi peker på hva som er årsakene til disse kjønnsforskjellene.
Arkitektnytt
11. mars 2022
Irene Alma Lønne er ansatt som ny rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Universitetsavisa
09. mars 2022
Universitetslektor Hege Langfjæran ved norskopplæringen ved NTNU sier de er veldig innstilt på å stille opp for akademikere fra Ukrania. Men uten ekstra midler går det ikke.
Universitetet i Agder
09. mars 2022
Hvorfor henger Agder fortsatt etter? Senter for likestilling har fått økte midler til å adressere likestillingsgapet i regionen.
Universitetet i Bergen
09. mars 2022
Tidligere ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen, Razia Fatima er én av femten kvinnelige forskere som ble intervjuet i publikasjonen fra WHO.
Uniforum
09. mars 2022
Kva skal til for at akademia skal bli meir likestilt, inkluderande og mangfaldig? For å få nokre svar på det, arrangerer stipendiatane Ingvild B. Valen-Sendstad og Elisabet G. González eit seminar.
Universitas
08. mars 2022
Da de eldre, mannlige professorene skjønte at Kristine Bonnevie ville rette snuten mot Bergen, fikk de Stortinget til å lage en egen lov for henne.
European Commission
08. mars 2022
Female talent is crucial for Europe, not least in the fields of research, science and education.
Khrono
08. mars 2022
Som ung kvinnelig student i akademia kan jeg bekrefte at glasstaket enda er høyst til stede i akademia, skriver studentpolitiker Oline Sæther.

Sider