Løftet aldersperspektivet

Senter for seniorpolitikk

«Vi begynte å tenke på aldersdiskriminering etter at vi hadde gjennomført en nasjonal undersøkelse om mobbing og trakassering i UH-sektoren».

Førstegenerasjons akademiker

Forskerforum

Filosofiprofessor Ole Martin Moen var flere år ved Blindern, men det var først da han kom til Universitetet i Oxford han fikk følelsen av å bli tatt inn i varmen.