Kjønn og filosofi

Salongen

Hvorfor er det så vanskelig å enes om at kvinnelige filosofer både har eksistert og fortjener en plass på pensum?

Årets Pride-feiring ved UiO

Universitetet i Oslo

Den 29. juni går vi i parade gjennom hovedstaden sammen med OsloMet – under parolen «Fryktløs kunnskap».

– En vesentlig samfunnsutfordring

Studvest

Årets søkertall viser at totalt 142 416 personer søkte opptak til universitet og høgskoler gjennom Samordna. Av dem var kun 39,9 prosent menn. 

Debatt: Forskning ska inte vara ett kall

Curie

Vägen till en fast tjänst som forskare i Sverige är lång – särskilt för doktorander som kommer från andra länder, skriver fem innleggsforfattere.