På Kifinfo finner du nyheter og ressurser om kjønnsbalanse og mangfold i høyere utdanning og forskning.

Nettverkskonferansen 2024: Verdier av mangfold

Illustrasjoner av mennesker i ulike farger

Norsk institutt for naturforskning (NINA), SINTEF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) inviterer til konferanse torsdag 6. juni i Trondheim: Verdier av mangfold – hvordan lykkes med inkludering i forskning og innovasjon?
Husk å melde deg på innen 23. mai!

Nytt fra andre medier