Nettverk for likestillingsarbeidere

En gruppe tilhørere applauderer på seminar

Hvert år bytter universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter på å arrangere likestillingskonferanse. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren ble etablert av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) i 2006.

Nettverkskonferanser

Nettverkskonferansene blir arrangert hvert år, og tar opp ulike temaer innenfor likestilling og mangfold i forskning.

Disse årlige likestillingskonferansene er åpne for alle, og er særlig aktuelle for likestillingsrådgivere og andre som jobber med likestilling og mangfold fra universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i forskningssektoren.

Oppgaven med å arrangere konferansene veksler mellom institusjonene.

For spørsmål, kontakt Kif-komiteens sekretariat på e-post eller telefon:
Ella Ghosh: ella.ghosh@uhr.no
97 60 55 48
Heidi Holt Zachariassen: heidi.holt.zachariassen@uhr.no
92 45 66 46

Les om alle de tidligere konferansene