Nettverk for likestillingsarbeidere

Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren ble etablert av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) i 2006.

Dette nettverket samler likestillingsrådgivere og andre som jobber med likestilling og mangfold fra ulike institusjoner i forskningssektoren til konferanse en gang i året. Oppgaven med å arrangere møtet veksler mellom institusjonene.

For spørsmål angående nettverket, kontakt sekretariatet til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) på e-post eller telefon:
Ella Ghosh: ella.ghosh@uhr.no
97 60 55 48
Heidi Holt Zachariassen: heidi.holt.zachariassen@uhr.no
92 45 66 46