Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2013

Tema: Gode rammer for likestilling i akademia - ledelse, arbeidsmiljø og personalpolitikk

Likestilling i akademia påvirkes av personalpolitikk, ledelse og arbeidsmiljø. Årets nettverkskonferanse vil fokusere på lederes ansvar for å fremme likestilling aktivt for å få til resultater. I tillegg vil konferansen inneholde innlegg fra aktuelle undersøkelser om viktigheten av at det skapes gode rammer med hensyn til arbeidsmiljø og  personalpolitikk for å fremme likestilling i praksis. Noe tid settes av til workshops, slik at deltakere kan drøfte hvordan kunnskapen fra aktuell forskning kan anvendes lokalt.
Dag 1: Likestilling må ledes!
Dag 2: Arbeidsmiljø og personalpolitikk

Praktisk

Tid og sted: 4.-5. februar 2013, Soria Moria hotell- og konferansesenter

Pris: Konferansepakken koster 1 250 kroner per person ved bestilling før 4. januar. Etter 4. januar koster pakken 1 500 kroner. Konferanseprisen inkluderer lunsj to dager, kaffepauser og festmiddag mandag kveld.

Arrangører: Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for samfunnsforskning og Universitetet i Oslo.

Kontaktperson: Likestillingsrådgiver ved UiO, Ella Ghosh, e-post: ella.ghosh@admin.uio.no

Mer info om påmelding og program
 

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere

Nettverksmøtene har blitt avholdt årlig siden 2006, er åpne for alle, men retter seg spesielt mot dem som jobber med likestilling i ulike institusjoner i forskningssektoren. Les om de foregående nettverksmøtene.