Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2012

Kjønnsbalanse i forskning innebærer at kvinner og menn får like muligheter til å kvalifisere seg og utvikle en akademisk karriere. Kjønnsbalanse i akademia vil gi økte kunnskapsressurser, bidra til økt kvalitet i kunnskapsproduksjonen og gjøre forskningen mer troverdig og robust. Skjevrekruttering innebærer tap av talenter og dermed tap av konkurranseevne i norsk forskningssektor.

På dette to dager lange møtet vil du få høre forskere og likestillingsarbeidere diskutere og dele erfaringer knyttet til teori og praksis i forbindelse rekruttering, utvelgelse og karierriereutvikling sett opp i mot i kjønnsbalanse i akademia.

Praktisk

Tid og sted: 9.-10. februar 2012, Gaffel&Karaffel, 2. etasje, Stavanger sentrum

Påmelding og program finner du her.

Påmeldingsfrist og pris:
Før 15.01.2012: 1250 kroner
Fra 15.01.2012 til 01.02.2012: 1550 kroner
Beløpet dekker deltakeravgift, dagpakke to dager, samt festmiddag på kvelden.

Arrangører: Universitetet i Stavanger (UiS), IRIS, Høgskolen Stord/Haugesund og Komité for kjønnsbalanse i forskning

Kontaktperson: Personalrådgiver Kjetil Kiil Halvorsen (UiS), e-post: kjetil.k.halvorsen@uis.no

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere

Nettverksmøtene har blitt avholdt årlig siden 2006, er åpne for alle, men retter seg spesielt mot dem som jobber med likestilling i ulike institusjoner i forskningssektoren. Les om de foregående nettverksmøtene.