Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2022

Logo for Nettverkskonferansen 2022, Høgskolen i Innlandet

Logo for nettverkskonferansen 2022, Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Innlandet inviterer til Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2022: Likestilling og inkludering i akademia – hvordan får vi det til? Eksempler fra teori og praksis.

Universitets-, høgskole- og forskningsinstituttsektoren (UHI-sektoren) har krav og forventninger til å ivareta likestilling knyttet til en bredde av diskrimineringsgrunnlag, både når det gjelder forskning, rekruttering og karriereveier: Det er behov for forskning som rommer ulike perspektiver for å bidra til innovasjon og omstilling. Norske institusjoner konkurrerer og samarbeider internasjonalt.

Å møte disse utfordringene forutsetter at akademia kan rekruttere bredt og gi likestilte karrieremuligheter. Nye krav om handlingsplaner utfordrer institusjonene på planlegging og implementering av likestillings- og inkluderingstiltak.

Konferansen vil presentere ny forskning og teoretiske innfallsvinkler til likestilling og inkludering i akademia. Den vil løfte frem praktiske erfaringer og gi rom for diskusjon om hva som skal til for å lykkes.

Meld deg på her

Tema på konferansen:

 • Likestilling i akademia
 • Å omsette kunnskap til praksis
 • Mangfold i organisasjoner
 • Å kombinere familie med arbeid og karriereutvikling
 • Verktøy for likestillingsarbeid

Mågrupper: Ansatte i UHI-sektoren som arbeider med eller forsker/underviser på likestilling og inkludering.

Program

Onsdag 30. mars, Høgskolen i Innlandet (HINN), studiested Hamar:

11.30: Registrering/lunsj.
12.30: Velkommen ved rektor Peer Jacob Svenkerud.
Møteleder: Ole Martin Ringlund, kommunikasjonsrådgiver, HINN.
12.35: Åpning ved stortingsrepresentant Lise Selnes.
12.50: Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring ved Lotta Snickare, forsker ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO.
13.20: Panel:

 • Ingeborg Palm Helland, forskningssjef, NINA.
 • Lars Petter Mathisrud, HR-direktør, HINN.
 • Vibeke Horn, seniorrådgiver, OsloMet.

14.00: Kaffepause.
14.30: Lansering av kunnskapsoversikten «Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon?» ved Linda Marie Rustad og Trine Rogg Korsvik, Kilden kjønnsforskning.no.
15.10: Fra litteraturstudien, BalanseINN ved Kaia Bergslien Paulsen, rådgiver, HINN.
15.20: Pause.
15.50: Hvordan jobbes det med likestillings- og mangfoldsperspektiver i praksis?  

 • Rasisme i lærerutdanningene - et kompetansegrunnlag ved Prisca Bruno Massao, førsteamanuensis, HINN.
 • Meningen med arbeid ved Hege Christin Nilsson og Tom Remi Kongsmo, medforskere og undervisere og Ragnhild Roaldseth, høgskolelektor, HINN.  
 • Studenterfaringer i sykepleierutdanningen ved student Monique Kwisera og høgskolelektor Mette Arnestad, Høgskolen i Innlandet.

16.50: Avslutning.
17.00: Slutt.
17.10: «I hennes fotspor», byvandring i Hamar med historiske kvinner ved Likestillingssenteret (1 time).
19.30: Middag, Scandic Hamar.

Torsdag 31. mars, Scandic Hamar:

08.30: Velkommen til dag 2.
08.35: Likestilling og mangfold i organisasjoner ved Laura Traavik, førsteamanuensis, Høyskolen Kristiania.
Hva kan vi lære av mangfoldsarbeidet i SINTEF? ved Ingeborg Lund, sjef for lederutvikling, SINTEF.
09.30: Kjønnsforskjeller, hjemmesituasjon og forskningstid under pandemien ved Espen Solberg, forskningsleder, NIFU.
10.00: Kaffepause.
10.30: Grenser og grenseløshet i akademia – utfordringer for akademisk karriereutvikling knyttet til arbeidstid, familieliv og ny teknologi ved Cathrine Egeland, forsker I, AFI, OsloMet.
11.00: Informasjon fra Kif-sekretariatet ved Ella Ghosh og Heidi Holt Zachariassen.
11.30: Benstrekk.
11.40: Likestilling nedenifra: betydningen av lokal ledelse og skreddersydde tiltak for å skape bedre kjønnsbalanse i UH-sektoren ved Ivana Suboticki, forsker, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.
12.15: Hva tar vi med oss fra denne konferansen?
12.35: Oppsummering ved Tonje Lauritzen, instituttleder og leder for likestillings- og mangfoldsutvalget ved HINN.
12.40: Avslutning ved leder av Kif-komiteen Ragnhild Hennum, dekan og professor ved Universitetet i Oslo.
12.45: Lunsj.

Praktisk informasjon

Tid: 30.–31. mars 2022
Sted: Høgskolen i Innlandet (HINN), studiested Hamar
Arrangør: Høgskolen i Innlandet (HINN)

Pris: Konferanseavgift (fysisk): kr  2 200
Konferanseavgift (digital): kr 1 200
Konferansemiddag: kr 875

Meld deg på her (løpende påmelding frem til konferansen)

Hvor og når?
Konferansen arrangeres på Hamar den 30.–31. mars. Dag 1 foregår konferansen på Høgskolen i Innlandet (Holsetgata 31), fem minutter gange fra togstasjonen. Middagen og konferansen dag 2 vil foregå på Scandic Hamar (Vangsveien 121).

Smittevern og konferanseformat
Høgskolen ønsker å gjennomføre nettverkskonferansen fysisk i tråd med gjeldende nasjonale og lokale regler for smittevern og vil legge til rette for en trygg konferanse. Dersom det blir nødvendig, kommer arrangøren til å legge om konferansen til en heldigital konferanse. Det er også mulig å delta via et digitalt strømmet tilbud.

Hotellbestilling
Arrangør har reservert rom på konferansehotellet Scandic Hamar. Pris for enkeltrom med rom/frokost er kr. 1.060.
For rombestilling, registrer deg her senest 15. mars: www.scandichotels.com med følgende info:
Hotel: Scandic Hamar
Ankomst/avreise: 30. mars–31. mars 2022
Bookingkode: BHOE300322
Etter 15. mars skjer bestilling av rom til meeting@scandichotels.com på forespørsel og med forbehold om ledig kapasitet ved hotellet.

Avmeldingsbetingelser: Alle avmeldinger må skje skriftlig til per.eriksson@inn.no senest 16. mars. For avmeldinger frem til denne datoen vil det bli belastet et omkostningsgebyr på kr. 500,-. Ved senere avmelding og ved uteblivelse på konferansedagen, belastes konferanseavgiften i sin helhet.

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere

Nettverksmøtene har blitt avholdt årlig siden 2006, med unntak av koronapandemien i 2020 og 2021.

Konferansene er åpne for alle, men retter seg spesielt mot dem som jobber med mangfold og likestilling i ulike institusjoner i forskningssektoren. Konferansene arrangeres med støtte fra Kif-komiteen.

Les om Nettverk for likestillingsarbeidere

Les mer om årets konferanse på Høgskolen i Innlandet: Spennende likestillingskonferanse

Høgskolens Facebook-event for konferansen

Presentasjoner

Her kan du lese innledernes presentasjoner fra nettverkskonferansen 2022 på Høgskolen i Innlandet: