Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2015

Tema: Talenter i spill

 • nettverkskonferansen 2015 for likestillingsarbeidere og likestillingsinteresserte i UH-sektoren
 • rekruttering av kvinner til teknologi- og økonomifagene i akademia
 • interaksjon mellom akademia og næringsliv, inkludert nærings-ph.d-ordningen

Curt Rice holder velkomstforedraget vedrørende akademia og rekruttering av kvinner til vitenskapelige stillinger. Curt Rice er den nye lederen for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning og professor ved Universitetet i Tromsø.

3 historier om utradisjonelle karrierer:

 • Gry Agnete Alsos - eneste kvinnelige professor ved UiN, Handelshøyskolen i Nordland
 • Beathe Due - dekan ved HiØ, avd. for informasjonsteknologi
 • Hanne Stensola og Tor Stensola - lang forskerpraksis hos Moser ved NTNU. Planlegger forskerkarriere på høyeste nivå og familieliv med minst 3 barn.

Andre innslag:

 • Likestillingsarbeidet ved NTNU de siste 10 årene. Dialogmøte mellom Tor Grande og Svandis Benediktsdottir
 • Nettverksarbeid i grupper!
 • Karriereplanlegging: Interaksjon mellom akademia og næringsliv - Sissel Leire og Annette Linda Vestlund
 • Erfaringer så langt med nærings-ph.d-ordningen. Har den betydning for rekrutteringen i akademia?
 • Balanseprogrammet så langt! UiB informerer om sitt arbeid. De fikk «Balanse»-penger i 2014.

Praktisk

Tid og sted: 12.-13. mars 2015, Universitetet i Agder, Campus Kristiansand

Pris: kr 2300,-

Arrangører: Universitetet i Agder og Senter for likestilling

Påmelding og program: http://www.uia.no/arrangementer/talenter…

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere

Nettverksmøtene har blitt avholdt årlig siden 2006, er åpne for alle, men retter seg spesielt mot dem som jobber med kjønnsbalanse og likestilling i ulike institusjoner i forskningssektoren.

Les nyhetssaker om nettverkskonferansen 2015, og om de foregående nettverksmøtene i lenkene under.