Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2009

istockphoto

Tema: Nye strukturer - kamp om kulturer

Universitets- og høgskolesektoren er i kontinuerlig endring. Stavanger og Agder har nylig gjennomført store omstillinger i forbindelse med overgang fra høgskole- til universitetsstatus. I Tromsø er Universitetet og Høgskolen i ferd med å fusjonere til én institusjon. I tillegg skjer det stadig organisasjonsendringer innenfor institusjonene: institutter slås sammen, nye programmer opprettes, administrative strukturer legges om.

Hva slags kulturer tar vi med oss bevisst eller ubevisst ved endringer? Hvilke kulturtrekk er førende og hvilke må vike? Vitenskapskultur, profesjonskultur, forvaltningskultur, beslutningskultur, ledelseskultur, kjønnskultur, studiekultur, mangfoldskultur – kan vi forenes i en ny felles kultur? Hvordan legge til rette for god kulturbygging?

Praktisk

Tid og sted: Møtet ble avholdt 19.-20. januar 2009 på Rica Ishavshotell i Tromsø.

Program: Les program for nettverksmøtet

Arrangør: Universitetet i Tromsø. 

Kontaktpersoner: 
Gerd Bjørhovde, e-post: prorektor@adm.uit.no, telefon 77 64 55 60 Torunn Berger, e-post: torunn.berger@skk.uit.no, telefon 77 64 52 40