AVLYST: Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2020

Arrangementskomiteen, ved Tove Håpnes, meddeler at Nettverkskonferansen 2020 er avlyst på grunn av innskjerpede krav som følge av koronaviruset og smittefaren.

Ta stilling! Nettverkskonferanse for ledere, HR-ledere og de som jobber med kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Hva er smart rekruttering? Hva er god organisasjonsutvikling som sikrer mangfold og kjønnsbalanse, og hvordan kan ledere bidra til ønsket utvikling?

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Uninett og SINTEF inviterer til nettverkskonferansen 2020 i Trondheim 12. mars.

Ledere, HR-ledere og ansatte som arbeider med likestilling og mangfold i universitets-, høgskole- og instituttsektoren, ønskes velkommen til debatt og latter ved Nidelvens utløp.

Meld deg på konferansen

Tema

Konferansen er viet gode organisatoriske grep og løsninger for økt mangfold og kjønnsbalanse i UH-sektoren og instituttsektoren:

  • Rekruttering og strategi for økt kjønnsbalanse
  • Organisasjonsutvikling
  • Lederutvikling

Program onsdag 11. mars

Arrangørene ønsker velkommen med trøndersk fingermatbuffet og uformelt samvær 11. mars kl. 18.

18.00 Mingling før middag

19.00 Åpning av Nettverkskonferansen 2020 med trøndersk fingermatbuffet og uformelt samvær.

Program torsdag 12. mars

08.30–09.00 Velkommen til Nettverkskonferansen 2020

(Foto: Thor Nielsen/NTNU)

Prorektor Toril Nagelhus Hernes, NTNU.

(Foto: NINA)

Adm.dir. Norunn Sæther Myklebust, NINA.

09.00–09.30 Women in their element. Periodesystemets kvinnelige pionerer

(Foto: NTNU)

Professor Annette Lykknes, Instittutt for lærerutdanning, NTNU.

09.30–10.00 Eksellens – mangfoldets vikeplikt?

(Foto: Eirin Konstad Nilsen, ISF)

Forsker Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning.

10.00–10.30 Strategiske tiltak og grep for bedre kjønnsbalanse i UH-sektoren

(Foto: NTNU)

Professor Vivian Anette Lagesen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.

10.30–10.45 Pause og formiddagskaffe

10.45–11.05 Hva lærte jeg av Balanseprosjektet i SINTEF?

(Foto: TYD)

Konserndirektør Vegar Johansen, SINTEF Ocean.

11.05–11.30 Sofasamtale

11.30–12.15 Lunsj

12.15–12.45 Systematikk er GULL!

(Foto: SINTEF)

HR-direktør Ingeborg Lund, SINTEF.

(Foto: Sintef)

Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF.

(Foto: Uninett)

12.45–13.15 Mission Impossible? – Nye grep som passer kunnskapsarbeidere

Organisasjonsdirektør Beata Simavik, Uninett AS.

13.15–13.30 Spørsmål fra sofaen

13.30–14.30  Gruppediskusjon og Speakers' Corner

(Foto: BI)

14.30–15.00 Fryktløs ledelse for mangfold og likestilling!

Førsteamanuensis Laura E. Mercer Traavik, Høyskolen Kristiania.

15.00–15.15 Beinstrekk og ettermiddagskaffe

(Foto: Syddansk Universitet)

15.15–15.45 Engasjerte toppledere – forutsetning for å skape endring i en hel organisasjon

Leder for Gender Equality Team ved Syddansk Universitet, Eva Sophia Myers.

(Foto: Kristin Aukland)

15.45–16.00 Kifs hjørne: Kif-komiteens sekretariat informerer om komiteens arbeid, ressurser og arrangementer

Seniorrådgiver Ella Ghosh, Kif-komiteens sekretariat.

(Foto: Kristin Aukland)

Seniorrådgiver Heidi Holt Zachariassen, Kif-komiteens sekretariat.

16.00 Vel hjem!

Nettverkskonferansen inviterer også til sofasamtaler, gruppediskusjon & Speakers' Corner og plakater fra Balanseprosjektene i Norges forskningsråd.

Konferansen starter kvelden 11. mars kl. 18 med mingling og trøndersk fingermatbuffet.

Praktisk

Registrering: Kl. 16.00–18.00 onsdag 11. mars, og kl. 07.30–08.30 torsdag 12. mars
Tid: Kl. 08.30–16.00 torsdag 12. mars 2020
Sted: Scandic Hotel Nidelven i Trondheim
Arrangører: NTNU, NINA, Uninett og SINTEF

Påmelding
Pris: 1100 kroner
Påmeldingsfrist: 1. mars

Arrangementskomiteen:
Svandis Benediktsdottir, NTNU
Ingeborg Palm Helland, NINA
Beate Simavik, Uninett
Ingeborg Lund, SINTEF
Tove Håpnes, SINTEF

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere

Nettverkskonferansene har blitt avholdt årlig siden 2006, er åpne for alle, men retter seg spesielt mot dem som jobber med mangfold og likestilling i ulike institusjoner i forskningssektoren. Konferansene arrangeres med støtte fra Kif-komiteen.

Les om Nettverk for likestillingsarbeidere

Les nyhetssak om nettverkskonferansen 2020:

– Leiarar må få opplæring i korleis oppnå kjønnsbalanse

Kvinnovasjon: inkluderende nyskaping for fremtiden

Dagen før nettverkskonferansen arrangerer Kif-komiteen, Kilden kjønnsforskning.no og NTNU en nasjonal konferanse om kjønn og innovasjon.

Innovasjonskonferansen Kvinnovasjon arrangeres 11. mars i Trondheim.

Meld deg på innen 28. februar!