Nettverkskonferansen 2023: Bærekraftig akademia gjennom likestilling, mangfold og inkludering

(Illustrasjonsbilde: Shuttershock.com)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Høgskolen i Østfold inviterer til nettverkskonferansen 2023: Bærekraftig akademia gjennom likestilling, mangfold og inkludering, på Ås og i Fredrikstad 24. og 25. april.

Arrangørene av årets likestillingskonferanse for forskningssektoren er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Østfold (HiØ).

Noen av temaene på programmet er:

 • Koblingen mellom bærekraft, likestilling og mangfold.
 • Kjønnsdelte utdanningsvalg.
 • Europeisk forskningspolitikk og hvordan det påvirker UHI-institusjoner i Norge.
 • Inkludering i praksis – med temaer som universell utforming, rasisme og språk.

Kortprogram

Mandag 24. april (NMBU, Vitenparken, Ås)
Kl. 11.00    Registrering og lunsj.
Kl. 12.00    Oppstart.

 • Velkommen til NMBU.
 • Hvorfor er inkludering viktig for bærekraft?
 • Europeiske føringer på kjønnsbalanse og mangfold – konsekvenser for nasjonalt arbeid.
 • Utstilling med erfaringsdeling fra prosjekter eller tiltak om likestilling, mangfold og inkludering.
 • BALANSE-programmet – Norges forskningsråd: 10 år med BALANSE, hva videre nå?

Kl. 16.00    Dag 1 avsluttes. Avreise til Fredrikstad kl. 16.45.
Kl. 19.30    Festmiddag på Hotell Scandic City, Fredrikstad.

Tirsdag 25. april (HiØ, Litteraturhuset, Fredrikstad)
Kl. 08.30    Oppstart.

 • Velkommen ved rektor ved HiØ, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.
 • Et inkluderende akademia.
 • Kjønnsbalanse i utdanning.
 • Kafeseminar: Hvordan jobber vi konkret med å oppnå likestilling, mangfold og inkludering i akademia?
 • Nytt fra Kif-komiteen.

Kl. 12.50    Lunsj og avslutning av konferansen.

Detaljert program

DAG 1: Mandag 24. april på NMBU, Vitenparken, Ås:
Kl. 11.00    Registrering og lunsj.
Kl. 12.00    Oppstart.
Kl. 12.10    Velkommen til NMBU.
Kl. 12.25    Hvorfor er inkludering viktig for bærekraft? Professor Siri Eriksen, NMBU.
Kl. 12.45    Paneldiskusjon:
Hvordan jobbe med koblingen mellom bærekraft, likestilling og mangfold i UHI-sektoren? Perspektiver fra forskere, ledere, studenter og administrasjon.
Kl. 13.30    Pause.
Kl. 13.45    Europeiske føringer på kjønnsbalanse og mangfold – konsekvenser for nasjonalt arbeid
Marcela Linkova, leder for Senter for kjønn og vitenskap ved det tsjekkiske vitenskapsakademiet og koordinator for EU-prosjektet GenderAction+.
Heidi Holt Zachariassen, seniorrådgiver for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komitéen).
Mulighet for å stille spørsmål.
Kl. 14.35    Minglepause med utstilling og erfaringsdeling.
Disse møter du:
Arbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten, NTNU.
E-læringskurs om seksuell trakassering, UiA og OsloMet.
Hvordan jobbe med likestilling og mangfold i mannsdominerte fagmiljøer? Et eksempel fra Fakultet for realfag og teknologi, NMBU.
Internasjonalisering, likestilling og mangfald i norsk akademia, NTNU.

Dersom din virksomhet har erfaringer fra prosjekter eller tiltak om likestilling, mangfold og inkludering som dere vil dele på utstillingen, ta kontakt med Johanna Hjertquist, NMBU.

Kl. 15.10    BALANSE-programmet – Norges forskningsråd: 10 år med BALANSE, hva videre nå?
Ingeborg Owesen, seniorrådgiver, Norges forskningsråd.
Kl. 15.30    Erfaringer fra et BALANSE-prosjekt: Fra “best i klassen” til systematisk arbeid for kjønnsbalanse (BESK).
Camilla Gjellebæk, prosjektleder BESK og Ingrid Femdal, førsteamanuensis og prosjektdeltaker, Høgskolen i Østfold.
Kl. 15.45    Praktisk informasjon for ettermiddagen og dag 2 av konferansen.
Kl. 16.00    Omvisning gjennom parken på NMBUs campus (på vei til bussen).
Kl. 16.45    Avreise fra NMBU til HiØ og Hotell Scandic City Fredrikstad med buss (krever forhåndspåmelding).
Kl. 18.00    Innsjekk og egentid.
Kl. 19.30    Festmiddag i hotellets restaurant (krever forhåndspåmelding).

DAG 2: Tirsdag 25. april på HiØ, Litteraturhuset, Fredrikstad:
Kl. 08.30    Oppstart.
Kl. 08.35    Velkommen ved rektor ved HiØ, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.
Kl. 08.50    Et inkluderende akademia:
Får vi med alle? – inkludering og universell utforming i et studentperspektiv.
Sarah Naomi Lunner, studentleder, Høgskolen i Østfold.
God undervisning for alle: universell utforming som et virkemiddel.
Håkon Naasen Tandberg, leder for seksjon for pedagogisk utvikling og læring, Høgskolen i Østfold.
Inkluderende (og ekskluderende) språklige praksiser i akademia.
Jessica Pedersen Belisle Hansen, førsteamanuensis Institutt for språk, litteratur og kultur, Høgskolen i Østfold.
«They tried to bury us, they did not know we were seeds» - strategies for the Black person being “included”.
Thomas Prestø, kunstnerisk leder for Tabanka og stipendiat ved Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold.
Kl. 10.05    Pause.
Kl. 10.15    Kjønnsbalanse i utdanning.
Arbeidet med en stortingsmelding om profesjonsutdanningene.
Karin Fonn, prosjektleder, Kunnskapsdepartementet.
Kl. 10.35    Er kjønnskvoter veien å gå?
Om opptaksutvalgets arbeid for å utrede hva man kan gjøre for bedre kjønnsbalanse.
Marianne Aasen, leder av utvalget og direktør, Simula.
Kl. 10.55    Share the care – et prosjekt om menn i sykepleieutdanning.
Ole B. Nordfjell, fagsjef og prosjektleder, Reform – ressurssenter for menn og Regine Tvete, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold.
Kl. 11.15    Pause.
Kl. 11.30    Kaféseminar: Hvordan jobber vi konkret med å oppnå likestilling, mangfold og inkludering i akademia?
Kl. 12.20    Nytt fra Kif-komiteen. Heidi Holt Zachariassen og Ella Ghosh, seniorrådgivere for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
Kl. 12.35    Avrunding fra Ragnhild Hennum, leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
Kl. 12.50    Takk for denne gang – og lunsj.

Praktisk informasjon

Tid: 24.–25. april 2023
Sted: Ås (dag 1) og Fredrikstad (dag 2)
Arrangører: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Høgskolen i Østfold
Påmelding (innen 11. april) (NB: Avtalepris for hotell er innen 23. mars)

Adresse for dag 1 ved NMBU:
Vitenparken
Høyskoleveien 1
1433 Ås
Slik kommer du deg hit

Adresse for dag 2 ved HiØ:
Litteraturhuset Fredrikstad
Storgata 11
1607 Fredrikstad
Slik kommer du deg hit

Adresse Hotell Scandic City, Fredrikstad:
Scandic City
Gunnar Nilsens gate 9
1607 Fredrikstad

Veibeskrivelse fra Hotell Scandic City til Litteraturhuset (ca. 3 min. til fots)
Veibeskrivelse fra Litteraturhuset til Fredrikstad togstasjon (ca. 13 min. til fots)
Veibeskrivelse fra Litteraturhuset til Fredrikstad bussterminal (ca. 5 min. til fots)

Kollektivtrafikk dag 2: Finn avganger til og fra Fredrikstad stasjon eller Fredrikstad bussterminal hos Vy (Vy ekspress, Vy flybuss eller tog i Vy-appen eller vy.no)

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere

Nettverkskonferansene har blitt avholdt årlig siden 2006, med unntak av koronapandemien i 2020 og 2021.

Disse nasjonale og årlige konferansene er de eneste i universitets-, høgskole- og forskningsinstituttsektoren med likestilling som hovedtema.

Konferansene er åpne for alle, men retter seg spesielt mot dem som jobber med mangfold og likestilling i ulike institusjoner i forskningssektoren. Konferansene arrangeres med støtte fra Kif-komiteen.

Les om tidligere nettverkskonferanser

Se også: Står kvinnedominansen i sykepleien for fall?

Se også nyhetssaken fra konferansen: Årets tema: Likestilling er bærekraft