Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2011

Tema: Balansert forskningsledelse

Forskningsledelse innebærer å balansere ambisjoner, krav og forventninger fra de som ledes, lederen selv og aktører rundt. Årets nettverkskonferanse vil fokusere på de gode eksemplene innen forskningsledelse hvor balanse er et gjennomgangstema, enten det handler om kjønnsbalanse, balanse mellom jobb og fritid, krav og forventninger eller humor og alvor. Eksemplene er hentet både fra universitets- og instituttsektoren og andre arenaer enn forskning.

Praktisk

Tid og sted: 10.-11. feburar 2011, Rica Nidelven Hotel i Trondheim

Påmelding og program finner du her.

Påmeldingsfrist: 1. februar

Arrangører: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), SINTEF og Høgskolen i Sør-Trøndelag

Kontaktperson: Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir, NTNU, e-post: svandis.benediktsdottir@ntnu.no