Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2016

Tema for nettverkskonferansen 2016: Glasstak i akademia

  • Hva er forklaringen på kjønnsubalansen på øverste nivå i det faglige stillingshierarkiet ved norske universiteter og høyskoler?
  • Ligger forklaringen i usynlige strukturelle forhold, nedarvede mannskulturer, uvillige kvinner eller er det bare snakk om et historisk etterslep?

På denne konferansen retter vi fokus på kjønnsubalansen i de faglige toppstillingene og spør hvordan vi kan forstå den og hva vi kan gjøre med den. Nord universitet er arrangør for konferansen i 2016 hvor Kif-komiteen har hovedinitiativet.

Program

18. februar (Auditorium Petter Thomassen, A5):
11:00: Velkommen v/ Arne Brinchmann
11:15: This one’s for you! Likestilling for mannlige ledere v/ Curt Rice
12:00: Lunsj i kantina
13:00: Likestilling – vad är problemet? v/ Malin Rönnblom
13:45: Pause
14:00: Fortsetter: Likestilling – vad är problemet? v/ Malin Rönnblom
14:45: Pause m/bevertning
15:00: Kjønnsubalanse og arbeidstid i akademia v/ Cathrine Egeland
16:30: Avslutning og oppsummering v/Arne Brinchmann
17:00: Busstransport fra universitetet til Thon hotell Nordlys.
19.00: Middag på restaurant Bjørk i glasshuset

19. februar 2016 (Thon hotell Nordlys):
08:30: Å gå menn i næringa - mannsdominans og ekskludering i media, næringsliv og akademia v/ Helga Eggebø
09:30: Pause
09:45: Makt utan magi – kjønn og likestilling i akademia v/Lotta Karin Snickare
10:30: Pause
10:45: Likestilling – det uferdige prosjektet v/Lise Nordbrønd
11:45: Kif informerer
12.15: Lunsj og hjemreise

Se fullstendig program

Praktisk informasjon

Tid og sted: 18.-19. februar i Bodø, Nord universitet
18. februar: Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)
19. februar: Thon hotell Nordlys

Pris: kr. 1755,- (eks mva) per person for konferansepakken. Prisen inkluderer kaffe/te, lunsj to dager, og festmiddag.

Påmeldingsfrist: 11.02.2016

Påmelding: http://evento.no/landingssider/uin2016pm/

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere

Nettverksmøtene har blitt avholdt årlig siden 2006, er åpne for alle, men retter seg spesielt mot dem som jobber med kjønnsbalanse og likestilling i ulike institusjoner i forskningssektoren.

Les nyhetssaker om nettverkskonferansen 2016, og om de foregående nettverksmøtene i lenkene under.