Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2010

Tema: Rekruttering

Kjønnsdelt forskning og utdanning

Selv om kvinner nå utgjør majoriteten av studentene både ved universiteter og høgskoler, velger studentene fremdeles tradisjonelt når det gjelder fag. Dette bidrar til å reprodusere det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i samfunnet. Samtidig viser forskning at de mannsdominerte fagmiljøene har lettere tilgang til forskningsressurser og stipendmidler, mens kvinner rekrutteres til miljøer der det undervises mer og muligheten til forskning er mer begrenset.

Nettverksbygging

Mannlige forskere har større internasjonale kontaktnett enn kvinner. Er det slik at kvinner i akademia undervurderer betydningen av formaliserte og uformelle nettverk og tror at det å bygge en forskerkarriere ene og alene gjøres gjennom å arbeide hardere og publisere mer? Ved noen norske universiteter har nettverksbygging vært brukt som et av mange tiltak for å øke rekrutteringen av kvinner til forskning. Hvilke erfaringer har man høstet på dette området? 

Praktisk

Tid og sted: 2.-3. februar 2010, Bergen

Påmelding og program finner du her.

Arrangører: Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen

Kontaktperson: Anne Marit Skarsbø, e-post: Anne.Skarsbo@pers.uib.no

Nettverksmøte 2010

Årets nettverksmøte for likestillingsarbeidere i forskningssektoren ble avholdt 2.-3. februar i Bergen. Arrangører var Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen, i samarbeid med Kif-komiteen og Universitets- og høgskolerådet.

Tema på konferansens første dag var kjønnsdelt forskning og utdanning. Dag to hadde nettverksbygging som tema. Møtet var det femte i rekka, og det hadde over 70 deltakere fra 29 forskjellige institusjoner.

Se også