Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2006

Fra programmet

Likestilling i praksis

Eva Mark er doktor i teoretisk filosofi. Men hun hoppet av en lektorjobb i filosofi for å jobbe mer prosessorientert. I dag jobber hun med lederutvikling på Gøteborgs universitet, og som likestillingskonsulent. Hun er opptatt av forholdet mellom teori og praksis i likestillingsarbeidet.
Les om hennes foredrag her: Når likestilling skal bli praksis
Les også intervju med Mark i forkant av møtet: Hur gör man?

Eva Mark

Nytenkning og matriseorganisering ved Universitetet i Oslo

Inga Bostad er viserektor ved Universitetet i Oslo og har et spesielt ansvar for likestilling.
Les hennes innlegg på nettverksmøtet her
Les også intervju med henne i Ressursbanken: Med blikkene mot generasjonsskiftet

Inga Bostad

Å lede et likestillingsarbeid

Marit Godeseth er høgskolelektor og har vært leder i likestillingsutvalget ved Høgskolen i Lillehammer i to år.
Les hennes innlegg på nettverksmøtet her
Les mer om likestillingsarbeidet ved Høgskolen i Lillehammer: Likestilling i system

Marit Godeseth

Panel: Nettverksbygging i UoH-sektoren

Nettverksbygging var et av temaene på møte 29. mai, der det ble bestemt at et nytt møte for likestillingsarbeidere i UoH-sektoren skal avholdes i Agder mot slutten av 2006. Les mer om det her: Forsiktig start for nettverk
Les også intervju med Linda Rustad: Bevilger penger til nettverk

Linda Rustad

Likestillingsvurdering av budsjetter

Anne Havnør er seniorrådgiver Barne- og likestillingsdepartementet. Hun har vært med på å utarbeide ”Veileder til likestillingsvurdering og omtale i departmentenes budsjettproposisjoner”. På nettverksmøtet snakket hun om likestillingsvurdering av budsjetter som et mulig verktøy for likestilling i akademia.
Les om hennes foredrag her: Hvor går pengene?

 
Illustrasjon

Formålet med nettverksmøtet var tredelt

Erfaringsutveksling
Likestillingsarbeidet organiseres ulikt ved institusjonene, utfordringene i forhold til implementering av handlingsplanene varierer og ulike virkemidler og tiltak tas i bruk. Et formål var derfor gjensidig erfaringsutveksling.

Nytenkning
Det var også et mål at møtet skulle være et forum for nytenkning og utvikling av gode tiltak for integrering av likestilling. Utgangspunktet var at de som jobber med tematikken til daglig kjenner utfordringene best.

Nettverk
Å diskutere etablering av nettverk for de som har likestilling som arbeidsfelt og ansvarsområde i UoH-sektoren.

Om komiteen
Komiteen har som oppgave å bidra til økt likestilling i UoH-sektoren. Komiteen tok derfor kontakt med samtlige institusjoner i 2004 for innhenting av informasjon om situasjonen innenfor området likestilling (status og planer), der de også ba om redegjørelse for hvordan målet om å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger er forankret i institusjonens strategi.

På bakgrunn av det innsendte materialet har komiteen utarbeidet en rapport og oversikt over de enkelte institusjoner - Status og planer for likestilling i universitets- og høgskolesektoren. Nettverksmøtet var en oppfølging av rapporten.