Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2008

Nettverksbilde

I april inviterte Høgskolene i Gjøvik, Hedmark og Lillehammer i samarbeid med Kif-komiteen til det tredje nettverksmøte for likestillingsarbeidere i forskningssektoren. Tema for møtet var ”Det utvidete likestillingsbegrepet – fra plan til handling” og spørsmålet arrangørene stilte var hvordan man kan jobbe praktisk med et utvidet likestillingsbegrep lokalt ved institusjonene.

 

Program

Se program her: Fra plan til handling - det utvidede likestillingsbegrep 

Tid og sted

Seminaret ble arrangert 24 – 25. april 2008 på Høgskolen i Lillehammer. Høgskolen ligger på Lillehammer Campus, på Storhove ca. 5 km nord for Lillehammer sentrum.
Se her for veibeskrivelse

Arrangører

Arrangører var Høgskolene i Gjøvik, Hedmark og Lillehammer i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet og Komiteen for integreringstiltak kvinner i forskning. Teknisk arrangør var Senter for livslang læring, Høgskolen i Lillehammer. Seminaret ble støttet økonomisk av Universitets- og høgskolerådet.

Mer informasjon?

Kontakt arrangør via e-post konferanser@hil.no eller telefon 61 28 83 52.