Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2017

Tema: Fra kjønnslikestilling til mangfold

Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo inviterer ledere, HR- og likestillingsmedarbeidere i akademia til nasjonal nettverkskonferanse for mangfold 27.-28. april 2017. Overordnet tema vil være hvordan institusjonene kan og bør forholde seg til det utvidede likestillingsbegrepet i organisasjon og ledelse.

Konferansen vil gjennom ulike innlegg, øvelser og workshoper ta opp følgende tre temaer:

1) Hvorfor utvide likestillingsarbeidet?
2) Fra ord til handling – mangfold i organisasjon og ledelse
3) Hvordan jobbe med ulike diskrimineringsgrunnlag?
Eksempler og god praksis hentet fra akademia og arbeidsliv

Les mer

Program

Det bys på flere spennende innledere og foredragsholdere. Noen smakebiter:

  • Curt Rice, rektor HiOA og leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)
  • Bjørn Haugstad, statssekretær, Kunnskapsdepartementet (KD)
  • Loveleen Brenna, leder for Seema og Standard Norges komité for mangfoldsledelse
  • Anne Grethe Solberg, likestillingsforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
  • Frode Eika Sandnes, professor i universell utforming IKT, Høgskolen i Oslo og Akerhus (HiOA)   

Det vil også bli tilrettelagt for nettverksbygging og sosialt samvær hvor en kan knytte kontakter innen mangfoldsfeltet på tvers av institusjonstilhørighet.

Program 27. april

Hvorfor utvide likestillingsarbeidet?
10.45: Åpning av konferansen ved Curt Rice, rektor HiOA og leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)                                     

11.00: Mangfold i akademia, Bjørn Haugstad, statssekretær, Kunnskapsdepartementet (KD)                                                                                

11.20: Refleksjoner rundt det utvidede likestillingsbegrepet, Ragnhild H. Hennum, prorektor, Universitetet i Oslo (UiO)

11.40: En interseksjonell forståelse av inkludering og ekskludering i høyere utdanning, Julia Orupabo, forsker II, Institutt for samfunnsforskning (ISF)

12.00: Workshop: «Norge rundt»                                                      

13.00: Lunsj og nettverksbygging

Fra ord til handling – mangfold i organisasjon og ledelse
14.00: Mangfoldsledelse, Loveleen Brenna, leder for Seema og Standard Norges komité for mangfoldsledelse

14.45: Omstilling, handlingsplaner og mangfold. Kif-komiteen som pådriver i forskningssektoren, Ella Ghosh og Heidi Holt Zachariassen, Kif-komiteens sekretariat

15.15:  Pause

15.30: Rekruttering til etnisk mangfold, Dyveke Hamza, HR-direktør Haavind

16.15-16.30: Oppsummering av dagen, Curt Rice, rektor HIOA og leder av Kif-komiteen

Program 28. april

Hvordan jobbe med ulike diskrimineringsgrunnlag? Eksempler og god praksis hentet fra akademia og arbeidsliv
08.30: Hvordan oppnås kjønnsbalanse i næringslivet? Anne Grethe Solberg, forsker II, AFI, HiOA

09.00: Juss og kjønn i endring. Rekruttering, karriereutvikling og undervisning ved Det juridiske fakultet, Trine Rogg Korsvik, forsker UiO

09.30-10.30: Workshop

10.30: Pause                                                                                                                            

10.45: Lik rett til utdanning for alle – universell utforming av utdanningssektorens IKT-løsninger, Frode Eika Sandnes, professor i IKT, HiOA  

11.15: Kritisk mangfoldskompetanse i høyere utdanning, professor Åse Røthing, HiOA

11.45: Seksualitetsmangfold – hvordan opptre trygt og inkluderende på arbeidsplassen? Øvelser ved Mathias Holst, rådgiver, Rosa Kompetanse                                                       

12.05: Konferansen oppsummert, Curt Rice, rektor HiOA og leder av Kif-komitéen                                                                                  

12.15. Lunsj og nettverksbygging

13.00: Vel hjem!

Program og påmelding her

Praktisk informasjon

Tid: 27.-28. april 2017
Arrangører: Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46, 1 etasje, auditorium Athene 1 og 2

Pris: kr. 1500 kr per person (inkludert moms) for konferansepakken. Prisen inkluderer kaffe/te/lunsj begge dagene og festmiddag på Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, torsdag 27. april.

Det gis dessverre ingen fradrag i deltakeravgift dersom man kun deltar på deler av arrangementet.

Overnatting: Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass

Påmeldingsfrist: 20. april 2017

Meld deg på her

Opptak fra konferansen

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har lagt ut opptak av noen av presentasjonene fra Nettverkskonferansen 2017: Fra kjønnslikestilling til mangfold.

Se HiOA Film

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere

Nettverksmøtene har blitt avholdt årlig siden 2006, er åpne for alle, men retter seg spesielt mot dem som jobber med kjønnsbalanse, mangfold og likestilling i ulike institusjoner i forskningssektoren.

Les nyhetssaker om nettverkskonferansen 2017, og om de foregående nettverksmøtene i lenkene under.