Veien til å bli professor er gått opp av menn

Men for dagens professorer handler det ikke om å nå raskest til toppen. – I dag er man en mentor, man er inkluderende og man lever også et liv utenfor akademia, sier Irmelin Drake og Sigrun Svenkerud.

Mest leste saker på Kifinfo i 2023

Rasisme, klasse og samiskspråklig utdanning på lesertoppen. Temaene speiler den samme trenden som lovverket og forskningsinstitusjonenes arbeid viser: Likestilling handler om mer enn kjønn.

– IT-interesse kommer ikke bare fra gaming

Etter å ha forsket på kjønn og IT i flere år, mener Hilde G. Corneliussen vi må tenke annerledes om hva frie utdanningsvalg og interesse for teknologi faktisk betyr.

Likestilling handler om mer enn kjønn

Hvordan jobbe interseksjonelt? Man kan for eksempel undersøke hvor mannlige og kvinnelige studenter med innvandrerbakgrunn ender opp i utdanningsløpet, mener professor Yvonne Benschop.

Vi mangler kunnskap om klasse i akademia

– Sosial bakgrunn påvirker hvem som tar høyere utdanning, hvilke studier en velger, hvilke karakterer en får og hvem som slutter og fullfører. Men man vet lite om hvordan dette påvirker en akademisk karriere, sier forsker Thea Strømme.