Tradisjonelle kjønnsroller blant forskere

Kvinnelige forskere posisjonerer seg mye dårligere enn sine mannlige kolleger viser ny rapport. – Det er et fenomen det må forskes mer på, sier forskningsleder Cathrine Egeland.

Menn i mindretal

I generasjonar var det helst menn som blei legar, psykologar og tannlegar. Annleis er det no. I dag er det så få gutar som søkjer seg til profesjonsstudia medisin, psykologi og odontologi at Universitetet i Oslo vurderer kvotering.

Universitetet i Tromsø vinner to millioner kroner

Likestillingsprisen for 2011 går til Universitetet i Tromsø, én av de mest sentrale aktørene på likestillingsfeltet ifølge juryen. – Det er veldig tilfredsstillende at vi har lyktes, sier rektor Jarle Aarbakke.

Universitetenes nyttårsstatus

Det store nyttårsspørsmålet til landets universiteter var hvordan det gikk med kjønnsbalansen i 2011. Og hva som er målet for 2012. Selv om viljen er til stede, og tiltakene økende, så er tallenes tale uklar.

Ti nettverk får penger

Kif-komiteens nettverksmidler går i år til både veletablerte og til ferske nettverk. Ti forskernettverk får til sammen 416 000 kroner.

Tøft for mor og far

Midlertidige stillinger, mobilitet og publiseringspress. – En akademisk karriere er ikke familievennlig, mener Christel Fricke, professor ved Center for the Study of Mind in Nature (CSMN).

Gir ikke opp BALANSE-planene

BALANSE-satsingen vil komme i gang, tross manglende bevilgning på årets statsbudsjett. Det lover Forskningsrådets direktør, Arvid Hallén.

Balansedrømmer

– I ambulansen tror jeg det er mer action med blod og gørr og krise. Der handler det lite om å hjelpe gamle personer ut av senga. Det sier IT-studenten Ulrik. Han er én av mange unge menn som ikke vil bli sykepleier. Hvorfor vil de ikke det, og hva kan gjøres? I dag utgir Kif-komiteen ressursheftet som prøver å svare på disse, og andre spørsmål om kjønnsbalansert studierekruttering.

Vedtar ny plan for likestilling

Mens andelen kvinner i førsteamanuensisstillinger har økt, har den stått på stedet hvil på professornivå. Nå vedtar SV-fakultet ved UiO ny likestillingsplan.

Vinner i Brussel

På den store EU-konferansen i Brussel nylig ble det norsk vinner i plakatkonkurransen – plakaten Mission: Gender Balance.

Hvordan få flere kvinnelige oppfinnere?

Tyske forskere gir klare anbefalinger for å øke innovasjonsnivået blant kvinnelige forskere. Det handler om barnepass og pappapermisjon, men også om mangfold i forskergrupper, mentorer og et miljø som tar hensyn til individuelle behov.

Sosiologi er lavstatusfag – og kvinnefag

Faghierarkiet sier at sosiologi har lav status, mens matte har høy status. Både faghierarkiene og fagfellevurderingen har trekk som strukturelt degraderer kvinners posisjon i akademia.

Forskernes historier skal gjøre akademia likestilt

Til tross for at studier viser at kvinner og menn ikke har samme muligheter innenfor akademia, beskrives forskerverdenen gjerne som merittbasert og rettferdig. I et banebrytende prosjekt ved Umeå universitet forteller kvinnelige forskere selv hvilke hindre de har møtt på i løpet av karrieren.