Resultater fra innhold

Innvandrarar utgjer ei aukande gruppe i svensk akademia, men dei blir ofte parkert i den akademiske periferien.
28. mai 2019
Kven er den ideelle forskaren? Korleis blir norsk akademia påverka av internasjonal rekruttering? Tre prosjekt som både handlar om kjønn og mangfald, har no fått støtte frå Balanse-programmet.
21. mai 2019