Diskriminerende tiltak på universiteter og høgskoler

Rektor ved Universitetet i Bergen skal ha ros for å engasjere seg i debatten om flyktninger og høyere utdanning, men utdanningssektoren har diskriminerende tiltak, skriver førsteamanuensis Juhar Y. Abamosa i dette innlegget.

Er kjønnskvoter blitt stuerent?

Kif-komiteen ser fordeler og ulemper med både kjønnspoeng og kjønnskvoter. En fordel med kvoter er at det ikke er med på å presse poenggrensene enda høyere enn de allerede er, mener leder Ragnhild Hennum.

27 millioner til likestilling i forskning

Denne uka kom Norges forskningsråd med ny utlysning. Inntil 7 millioner til nytt kompetansesenter og 20 millioner til prosjekter for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia ligger i potten.

I startgropa for en bred forståelse av likestilling

Mange europeiske land har ulike diskrimineringsgrunnlag i lover og politikk. – Men interseksjonelle perspektiver i forskningspolitikken er på et startnivå, sier Heidi Holt Zachariassen, medforfatter av en fersk rapport.

Med menn på timeplanen

– Det går rett og slett ikke an å drive likestillingsarbeid uten å ta med menn, sier professor emeritus Øystein Gullvåg Holter.

Ny plan mot rasisme er på vei

Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold lager sin første plan mot rasisme. – Selv om dette er nytt i Norge, håper jeg at resten av skolen og flere akademiske institusjoner kaster seg på, sier Thomas Prestø.

Vil ha jevnlige undersøkelser av seksuell trakassering

Nå er det på tide med en ny kartlegging av seksuell trakassering i sektoren, mener Kif-komiteen. Det var ett av innspillene til Kif-leder og dekan Ragnhild Hennum da hun deltok på Kultur- og likestillingsdepartementets innspillsmøte denne uka.