Resultater fra innhold

Norges nye likestillingsutredning adresserer i liten grad problemet med lav kvinneandel i akademiske toppstillinger, men har solide likestillingspolitiske analyser og noen radikale forslag å by på. 

31. oktober 2012

BALANSE blir egen post i statsbudsjettet. Det er første gang Forskningsrådets satsing for kjønnsbalanse i forskningsledelse får penger gjennom statsbudsjettet. Tildelingen er på sju millioner.

25. oktober 2012

Komité for kjønnsbalanse i forskning beholder likevel støtten.

19. oktober 2012

Mandatet til Komité for kjønnsbalanse i forskning utgår ved årsslutt 2013. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen gir klarsignal for ny periode for komiteen, men kutter samtidig budsjettet med 300 000 kroner.

15. oktober 2012

Evalueringen av Norges forskningsråd viste at bare 1 av 5 prosjektledere i prosjekter støttet av Forskningsrådet er kvinner. Nå mener Kunnskapsdepartementet at de har virkemidler som kan øke kvinneandelen.

10. oktober 2012

– Kvinner i forskningsverdenen oppfattes ofte som mindre kompetente enn menn. Krysser de landegrensene blir kjønn mindre viktig, sier forsker.

09. oktober 2012