Resultater fra innhold

Jobber du ved et forskningsinstitutt og lurer på om ledelsen er forpliktet til å arbeide for å fremme likestilling? Her kommer svaret.

26. september 2008

– Situasjonen for kvinnelige fysikere er statisk, mener Pia Thörngren, kjernefysiker ved Universitetet i Uppsala. Nylig var hun med på å samle fysikere og kjønnsforskere til felles konferanse.

25. september 2008

Landets yngste universiteter ligger lavt på likestillingsbarometeret. Hva gjør de for å bedre på tallene?

24. september 2008

Bekreftelsen på at forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland vil åpne for øremerking av stillinger til kvinner får god mottakelse i utdannings-Norge.

02. september 2008

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland lover å gjeninnføre øremerking av stillinger til kvinner i akademia i løpet av 2009.

02. september 2008