Resultater fra innhold

Universitetet i Oslo har som første utdanningsinstitusjon likestillingsvurdert flere budsjetter. Undersøkelsen antyder at mannlige forskere ved universitetet får mer midler enn sine kvinnelige kolleger.

27. september 2007

Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning ber Kunnskapsdepartementet ta stilling i øremerkingssaken.  – Institusjonene har uttrykt ønske om å iverksette øremerkede tiltak, men avventer en avklaring, skriver de i et brev til departementet.

18. september 2007

Gerd Bjørhovde, leder i Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning, ønsker den nye debatten om øremerking av stillinger til kvinner velkommen. Hun håper Kunnskapsdepartementet vil engasjere seg i spørsmålet.

11. september 2007

I 2003 fastslo EFTA-domstolen at øremerking av professorat til kvinner stred mot EØS-avtalen. I forrige uke tok Norsk Studentunion til orde for å bruke dette virkemiddelet igjen etter endringer i EU-regelverket. Nå får studentene støtte både fra universitetene i Oslo og Bergen.

11. september 2007

Universitetet i Groningen i Nederland har øremerket vitenskapelige stillinger for kvinner siden 2002. I Norge har dette vært forbudt siden 2003, etter dom i EFTA-domstolen.

11. september 2007

"Alle” er blitt enige i at likestilling i forskning er viktig. Men lite endres. Professor Susanne Baer mener likestillingsarbeidet må radikaliseres. – Det blir gjort litt manikyr og pedikyr på forskningskroppen, i stedet for en full overhalning, sier hun.

10. september 2007