Ingen øremerking for nye sentre

Det er slutt på øremerkede økonomiske midler for likestillingstiltak når nye sentre for fremragende forskning skal opprettes.

Sjekk likestillingen selv!

Uppsala universitet (UU) er stolte over sitt nye verktøy som avdekker kjønnsbalansen med noen få tastetrykk. Gudrun Schyman i Feministiskt initiativ er også positiv. Det samme er statsrådene Tora Aasland og Audun Lysbakken. Norske utdanningsinstitusjoner virker derimot skeptiske.

Likestillingsperspektiv må med

Ekspertutvalg som skal vurdere måloppnåelse i forskning må inkludere et likestillingsperspektiv, selv når det ikke ligger i mandatet. Det sier Kif-komiteen i sin høringsuttalelse til Fagerbergutredningen.

Usikker framtid for Forskningsrådets likestillingssatsing

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 bevilges det ikke penger til Forskningsrådets prosjekt Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE). Forskningsrådets divisjonsdirektør Anders Hanneborg bekrefter at det dermed spøker for satsingen.

Må bedre arbeidsvilkårene

Det finnes flere vellykkede satsinger for å få jenter til å velge realfag. Vil lignende tiltak løse problemet med å rekruttere gutter til sykepleierutdanningene? Nei, mener Runar Bakken ved Høgskolen i Telemark.

Mer penger til nettverk

Forskernettverk i fag med skjev kjønnsbalanse kan igjen søke om pengestøtte fra Kif. Søknadsfrist er 1. november.

Umusikalsk kjønnsbalanse på Musikkhøgskolen

I 2007 uttalte rektor ved Norges musikkhøgskole (NMH) at det skulle settes inn tiltak for å bedre den skjeve kjønnsbalansen blant de vitenskapelig tilsatte. Han viste til tall som avdekket at 3 av professorene var kvinner, mens 41 var menn. Innen utgangen av 2011 er 53 professorer menn, 7 er kvinner. Tora Aasland er ikke fornøyd.

Hvorfor velger ikke jenter fysikk?

– Når jenter velger bort naturfag er det ikke fordi de er mindre rasjonelle enn gutter. De velger noe de tror blir nyttig for fremtiden deres, og langt færre jenter enn gutter ser på fysikk som nyttig, sier professor Jacquelynne Eccles.

Satser på regionalt likestillingssamarbeid

Tre forskere fra Sør- og Sørvestlandet slår seg sammen for å jobbe konkret med likestilling og kjønnsbalanse. – Dette er viktig, sier viserektor ved Universitetet i Agder, som støtter initiativet med 25 000 kroner.

EU med ny innovasjonspris

EU-kommisjonen har lansert European Union Women Innovators prize for å motivere kvinnelige innovatører. – Slik synliggjøring er svært positivt, mener Elisabet Ljunggren, seniorforsker ved Nordlandsforskning.

– Rydd tid til forskning!

Det lønner seg å ha et bevisst forhold til tidsbruk, mener Siv Ellen Kraft, nyutnevnt professor ved Universitetet i Tromsø.

Tenker langsiktig

Likestillingsarbeid er viktig for å nå ambisiøse planer om kvalitetsutvikling og kompetanseheving ved Høgskolen i Bergen. I fjor vant de Kunnskapsdepartementets likestillingspris, og oppfordrer andre til å søke i år.

Lesetips for sommeren

Menn som tar doktorgrad tidlig, blir professor tidlig. Det samme gjelder ikke for kvinner. Og fra Sverige er det kommet kontroversielle forslag for å fremme likestilling i forskning. Dette er noe av det du kan lese i ferske rapporter på feltet. Ressursbanken anbefaler lesestoff for late sommerdager.