Nytt nettverksmøte 2011: Balansert forskningsledelse

Stafettpinnen er overlevert til Sør-Trøndelag og 10. februar går startskuddet for nettverksmøtet i Trondheim. Balansert forskningsledelse er tema.

25. november 2010
Snart er det tid for det årlige nettverkstreffet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

For sjette år på rad inviteres likestillingsarbeidere i forskningssektoren til nettverkstreff. Denne gangen er det NTNU, SINTEF og Høgskolen i Sør-Trøndelag som arrangerer. På programmet står blant annet tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund Karen Espelund og sjefsforsker ved SINTEF Mona Jacobsen Mølnvik. Det samme gjør Kari Fasting fra Norges idrettshøgskole, institusjonen som fikk Kunnskapsdepartementets likestillingspris for 2009.

Den daglige ledelsen

Forskningsledelse er blitt et nøkkeltema i FoU-sektoren de senere årene. Det vil det også være på nettverksmøtet. Margit Hermundsgård i arrangementskomiteen forteller at de har hatt mange å velge imellom når de har sett etter forskningsledere til å holde innlegg på møtet.  For forskningsledelse kan utøves på mange måter, det viktigste er å få frem at ledelsesansvar er essensielt for likestillingsarbeidet.

– Det er lederne som bestemmer når noe skal skje, sier hun, og legger til at det ikke er direktørnivået de er interesserte i å se på nå, men heller den daglige driften.

– Utgangspunktet vårt er å finne gode eksempler. Vi vil ikke gi noen tilstandsrapport – men heller komme med praktiske innspill, sier Hermundsgård.

Margit Hermundsgård fra SINTEF, en av arrangørene av det kommende nettverksmøtet. (Foto: Statoil)

Hun trekker fram Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi på NTNU, som står for kjernen i det gamle NTH, som en av innlederne som vil kunne bidra til dette. Han har ledet arbeidet med å utvikle en offensiv handlingsplan for å rekruttere kvinnelige forskere til et fakultet som kanskje har vært et av de mest tradisjonelle ved NTNU.

I tillegg har arrangørene satset på å hente inn ledelseserfaringer fra personer utenfor forskningssektoren. Blant de inviterte innlederne er også Karen Espelund, tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund. Hun har erfaring fra ledelse i et svært mannsdominert miljø, og kan komme med nyttige innspill til diskusjonene i akademia.

Balanse mellom arbeid og fritid

Balanse skal også være et gjennomgangstema for det kommende nettverksmøtet.

– Vi ble inspirert av begrepet ”kjønnsbalanse”, det at komiteen endret navn til Komité for kjønnsbalanse i forskning. Med tema balansert forskningsledelse tenker vi både balanse mellom antall kvinner og menn i forskningsledelsen, men også balanse mellom arbeid og fritid, forteller Hermundsgård.

– Vi har invitert Mona Jacobsen Mølnvik, sjefsforsker ved SINTEF, som leder et Forskningssenter for miljøvennlig energi som skal drive fokusert langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. Vi ønsker at hun skal fortelle om egen karriere og faglige arbeid, sier Hermundsgård.

– Professor Elin Kvande er også invitert til å holde en innledning. Hun er en profilert forsker innenfor temaet kjønn og det nye arbeidslivet.

Nettverksbygging

Arrangørene er opptatt av nettverksbygging og at deltakerne får muligheter til å bli kjent med hverandre. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Mens første del av møtet har fokus på gode eksempler på forskningsledelse, vil del to rette oppmerksomheten mot nettverksbygging og det at deltakerne får muligheter til å bli kjent med hverandre.

– Vi er opptatt av nettverksbygging heller enn å ha paneldebatt med spørsmål fra salen. Vi ønsker at folk skal snakke sammen, sier Hermundsgård.

Det heter Nettverksmøte og arrangementskomiteen ønsker å ta utgangspunkt i, og legge opp programmet ut fra det. Arrangementskomiteen blir fornøyde dersom de klarer å finne en form på konferansen som gjør at man får til flere ting på én gang.

– Kan vi få til refleksjon og ettertanke? Kanskje deltakerne kan reflektere rundt hva de har lært, hva som var nyttig og som kan tas med videre i deres arbeid ved respektive institusjoner, spør Hermundsgård.

Arrangørene håper også at konferansen blir en opplevelse. Det håper de at en omvisning i norsk pop- og rockehistorie på Rockheim vil bidra til.

Gode eksempler

Komiteen for arrangementet Nettverksmøte 2011 ønsker å starte en ny tradisjon. De vil derfor invitere siste vinner av Kunnskapsdepartementets likestillingspris.

– Dette er viktig. Vi vil vite hva de har gjort og hvordan de har jobbet med likestilling på sin institusjon. Vinnerne av likestillingsprisen bør så absolutt være gode eksempler, avslutter Hermundsgård.

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere

De årlige nettverksmøtene er åpne for alle, men retter seg spesielt mot de som jobber med likestilling i ulike institusjoner i forskningssektoren.

Nettverksmøte 2011 er et samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), SINTEF og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Se også

Nettverksmøte 2011

Tema: Balansert forskningsledelse

Forskningsledelse innebærer å balansere ambisjoner, krav og forventninger fra de som ledes, lederen selv og aktører rundt. Årets nettverkskonferanse vil fokusere på de gode eksemplene innen forskningsledelse hvor balanse er et gjennomgangstema, enten det handler om kjønnsbalanse, balanse mellom jobb og fritid, krav og forventninger eller humor og alvor. Eksemplene er hentet både fra universitets- og instituttsektoren og andre arenaer enn forskning.

Nettverksmøte 2011 avholdes 10.-11. februar på Rica Nidelven Hotel i Trondheim.

Påmeldingsfrist: 1. februar

Se også