Tellekanter kan bremse likestillingen i akademia

Kjønnsforskerne Mari Teigen og Dag Ellingsen har gitt innspill til Forskningsrådets nye policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning. De anbefaler positiv særbehandling og grundig evaluering av tellekantsystemet.

Forskningsrådet ønsker å bidra til en jevnere kjønnsbalanse i akademia. I desember presenterer de ny policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Jesper Simonsen i Forskningsrådet sier for få kvinner søker om forskningsmidler. (Foto: Forskningsrådet)

Mer om Forskningsrådets policy

Norges forskningsråd skal i desember være ferdig med en ny policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon.

26. april arrangerte Forskningsrådet et seminar der eksterne innledere var invitert til å komme med innspill, blant andre Mari Teigen og Dag Ellingsen. Også Guro Busterud fra Akademiet for yngre forskere kom med sine innspill.

Forskningsrådets forrige policy gikk fra å snakke om «likestilling» til å å bruke begrepet «kjønnsbalanse»: Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon. Forskningsrådets policy 2013−2017.