Omorganisering i EU

Fra januar 2011 blir det store endringer i EUs organisasjon. Det vil også få betydning for arbeidet med likestilling og kjønnsperspektiver i forskning.

Det blir omorganisering i EU fra januar 2011. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Siden 2007 har enheten Scientific Culture and Gender Issues (L4) i EUs generaldirektorat for forskning hatt i oppgave å støtte opp om tiltak som bidrar til å synliggjøre og bedre kvinnelige forskeres stillinger, samt å følge opp satsingene på likestilling i forskning i 7. rammeprogram for forskning.

Dette er nå i ferd med å endres, ifølge ny informasjon fra EU-kommisjonen. Fra januar 2011 legges dette arbeidet over til den nye enheten Ethics and Gender, som skal ivareta kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon. Enheten skal ledes av Gilles Laroche. Nåværende leder av Scientific Culture and Gender Issues, Luisa Prista, vil gå over til den nye enheten Environmental technologies i Directorate for Environment.

Bakgrunnen for endringen er at Generaldirektoratet for forskning, som har fått det nye navnet Directorate General Research and Innovation, i disse dager blir omstrukturert for å tilpasses nye oppgaver. Direktoratet skal spille en sentral rolle i EU-kommisjonens prioriteringer i strategidokumentet EU 2020 og i et av flaggskipene i strategien, the Innovation Union Initiative. I forbindelse med dette blir alle direktoratene i generaldirektoratet for forskning nå endret.

Det nye organisasjonskartet ble vedtatt i generaldirektoratet 27. oktober og vil tre i kraft i januar 2011.