Nye likestillingstips fra Kif

Likestilling må være en naturlig del av lederopplæringen i forskningssektoren, sier divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen. Ledere kan nå finne inspirasjon og praktiske løsninger i vår nye seksjon God ledelse.

Kvinner mindre sitert

Kvinnelege forskarar blir mindre sitert enn sine mannlege kollegaer, viser ny forsking frå Nifu.

Ikke et kvinneprogram

Stipender for mobilitet med bedre kjønnsbalanse som lykkelig utfall. Det er suksessoppskriften bak det svenske VINNMER-programmet.

Utan blikk for likestilling

Fagerbergutvalet, som har evaluert ressursbruken innanfor norsk forsking, har laga ein 170 sider lang rapport som ikkje nemner likestilling med eitt ord.

– Svært positivt

Stortingspolitikarar rosar Forskingsrådet si kvinnesatsing, men vil ikkje garantere løyvingar til prosjektet.  

Foreslår framtidas forskningstema

Hva vet vi om betydningen av kjønn i forskningssektoren i Europa? Mer enn 50 forskere og eksperter fra 33 ulike land har gått sammen for å svare på det. Én av konklusjonene er at det fremdeles er en del ting vi vet lite om. Også i Norge.

– Eit viktig initiativ

Rektorane ved norske universitet og høgskolar helsar Forskingsrådet si nye kvinnesatsing velkomen.

Kjønnsdelte utdanninger - felles erfaringer?

Jenter og realfag har lenge vært et tema innen høyere utdanning. Til høsten blir både jenters og gutters utradisjonelle utdanningsvalg satt på dagsorden når Kif-komiteen, Senter for likestilling og Universitetet i Agder (UiA) arrangerer konferansen Fremtidsdrømmer.

– Lærerik workshop

– Dette har vært et svært nyttig arrangement, hvor jeg har lært mye. Det var tilbakemeldingen fra Marcel Kokou Ayivi under Forskningsrådets workshop Moderne ledelse - Hvordan skape et godt innovasjonsklima i team?.

Nettverksstøtte ga resultater

Et formalisert og aktivt kvinnenettverk, mentorordning og lagåndspris. Nettverket FemiNINA ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått mye ut av nettverksstøtte fra Kif-komiteen. Også Høgskolen i Østfold kan takke Kif-midler for et aktivt kvinnenettverk.

Må fylle kunnskapshullet

Vi trenger å vite mer om rekrutteringsprosessene i forskningssektoren. Det var en tydelig tilbakemelding da Forskningsrådet inviterte til diskusjon om hva som hindrer kjønnsbalanse i forskningstoppen.

– Handlingsplanene må følges

Fortsetter vi i samme fart som nå, vil det ta 75 år før halvparten av høyere vitenskapelig ansatte er kvinner. Forskningsminister Tora Aasland mener institusjonene har en plikt til å ha handlingsplaner som setter tempo på utviklingen.

Kjønns(u)balanse i akademia

Universitet i Oslo ønsker å bli ”verdens første likestilte universitet” innen 2011. I så fall må det et mirakel til. Bare 25 prosent av professorene er i dag kvinner. Til sammenligning er 40 prosent av professorene ved universitetene i Tunisia kvinner. Hva skjedde egentlig med kjønnsbalansen i norsk akademia?