Rice ønsker kartlegging av og forskning på seksuell trakassering

Leder i Kif-komiteen, Curt Rice, er utålmodig etter at det skal settes i gang både kartlegging, forskning og felles tiltak mot seksuell trakassering ved landets universiteter og høgskoler.

Rektor på OsloMet, Curt Rice, er ikke fornøyd med tempoet på arbeidet rundt seksuell trakassering på universiteter og høgskoler. (Foto: Benjamin A. Ward, OsloMet)

Kif-komiteen (Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning), ved leder Curt Rice, har sendt brev til Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot seksuell trakassering og bedt om flere tiltak for å få fortgang i arbeidet mot seksuell trakassering ved landets høgskoler og universiteter, skriver Khrono.

– Det er viktig at man opprettholder press – både når det gjelder tidslinje og tiltak, sier Curt Rice, leder av Kif-komiteen og rektor ved OsloMet til Khrono.

Les brevet fra Kif-komiteen til UHRMOT

OsloMet-rektoren var i fjor sommer den første rektoren som klart og tydelig gikk ut og slo fast at det er nulltoleranse for seksuell trakassering som gjelder i UH-sektoren.

Bakgrunnen den gangen var Universitetet i Stavanger-professor Nils Rune Langelands upassende og grove meldinger til flere kvinner.

Flere og flere saker

#Metoo-kampanjen er ikke lenger like sterk som den har vært, men tilfeller av seksuell trakassering ved landets universiteter og høgskoler fortsetter å komme for en dag.

Khrono skrev nylig om en sak ved Nord universitet hvor en kvinnelig førsteamanuensis måtte slutte etter anklager om seksuell trakassering og utfordrende undervisning ved skuespillerutdanningen ved universitetets campus i Verdal.

Kunsthøgskolen ga en professor avskjed i slutten av juni, og en annen sluttet frivillig etter varsler fra studenter om seksuell trakassering, og ved Universitetet i Stavanger har to vitenskapelig ansatte sluttet på grunn av det samme.

Totalt ved landets universiteter og høgskoler er det snart 150 kjente saker om seksuell trakassering, men det egentlige omfanget kjenner ingen.

OsloMet venter ikke – 17 andre venter

Arbeidsgruppen som skal jobbe mot seksuell trakassering i sektoren, ledet av rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder, har tidligere sagt at de må ha et år til på seg før de kan komme med tiltak og råd. De er også usikre på om man må eller skal kartlegge omfanget av seksuell trakassering i sektoren.

Kif-leder og rektor Curt Rice har selv satt i gang kartlegging på OsloMet. Arbeidsmiljøundersøkelsen blant de 2000 ansatte, som skal offentliggjøres til høsten, har for første gang spørsmål om temaet.

17 av landets øvrige universiteter og høgskoler som bruker arbeidsmiljøundersøkelsen ARK, spør ikke om seksuell trakassering i sin undersøkelse. Ifølge Universitetsavisa er det for vanskelig spørsmål å ha med i en slik undersøkelse.

OsloMet har ingen nyere kjente saker eller varsler om seksuell trakassering, men har det siste året jobbet mye med å temaet.

Allerede før #metoo-kampanjen smalt verden over, informerte rektoren styret om at de skulle gå gjennom varslingsrutiner og håndtering av saker. Og i siste møte før sommeren rapporterte han tilbake hva som var gjort.

Går gjennom rutiner i varslingsnemnd

OsloMet tilbyr opplæring i både hvordan hindre og håndtere seksuell trakassering, det utvikles etiske retningslinjer, og både handlingsplaner og kartleggingsrutiner utvikles for å bedre kunne forhindre seksuell trakassering, ifølge styrepapirene.

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning utarbeider nye rutiner for arkivering av trakasseringssaker slik at det fremover vil bli mulig å hente ut oversikter slik at omfang og utvikling lettere kan overvåkes. Det legges også opp til en ekstern gjennomgang av hvordan rutinene for varsling til OsloMets egen varslingsnemnd fungerer.

Utålmodig Rice

Rice mener at det er viktig at hele sektoren blir kartlagt, og ikke bare enkelte institusjoner. Han etterlyser også mer forskning på området. Og han er utålmodig etter å komme igang.

– Jeg er fornøyd med at UHR har et utvalg som ser på seksuell trakassering - det er viktig at man opprettholder press - både når det gjelder tidslinje og tiltak. Som en sektor som er opptatt av forskning er det helt åpenbart at det er en del kunnskap vi mangler. Forskere må gå inn i problemstillingene om seksuell trakassering. De må undersøke hva som skjer, i hvilke sammenhenger det skjer og hva slags tiltak som fungerer, sier han.

Se til Sverige

I brevet sitt til UHR vises det til Sverige som har satt i gang en rekke tiltak på forskning og kartlegging om seksuell trakassering og det som er avdekket er først og fremst hvor lite det finnes av dette.

Kif-komiteen har blitt enige med UHR om å skrive et felles brev til Kunnskapsdepartementet og be dem om å finne penger til forskning på temaet og lyse ut via Forskningsrådet.

– Jeg er utålmodig, men det er et vanskelig tema, delvis fordi definisjonen inkluderer den enkeltes subjektive oppfatning, og da er det klart at den samme hendelsen kan oppfattes som trakassering i ett tilfelle og ikke i et annet, sier Rice.

Artikkelen ble opprinnelig publisert hos Khrono.

Les mer om UHRMOT

Universitets- og høgskolerådets gruppe mot mobbing og trakassering (UHRMOT):

  • Frank Reichert, UiA (leder)
  • Anita Sandberg, UiO
  • Mariann Helen Olsen, Forskerforbundet
  • Rønnaug Mathiassen Retterås, Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Øystein Gullvåg Holter, UiO og Kif-komiteen
  • Jørn Mortensen, Kunsthøgskolen
  • Morten Kjerstad Larsen, Arbeidstilsynet
  • Ida Austgulen, NSO
  • Elsa Mari Almås, UiA

Arbeidsgruppen skal bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter.

Les mer om arbeidsgruppen UHRMOT

UHRs styre har merket seg Kif-komiteens anbefalinger og ber arbeidsgruppen ta med seg innspillene i det videre arbeidet.

Les mer om Kif-komiteen