Uttalelse fra Kif-komiteen: Trakassering i UH-sektoren – tid for handling

Kampanjen #metoo har satt et viktig fokus på seksuell trakassering. I den ene sektoren etter den andre settes det nå søkelys på dette med krav om full åpenhet om omfang og handling, skriver Kif-komiteen.

Flere rektorer diskuterer tiltak mot seksuell trakassering, og det har kommet et opprop fra forskere: #Metooakademia. Nå krever også Kif-komiteen handling mot trakassering. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Her er uttalelsen fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen):

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) oppfordrer med dette styrene i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) til å handle i sine sektorer når det gjelder seksuell trakassering. Kif har spilt inn to forslag til UHR sitt styre for aktiv handling:

  • En oppfordring om å utvikle et sett med spørsmål til bruk ved kartlegging av seksuell trakassering for hele sektoren.
  • Utvikling av et nettbasert lederutviklingskurs for ledere i UH-sektoren.

Kif mener at det er viktig for sektoren at UHR på sitt styremøte, 14. desember, fatter et handlingsrettet vedtak som iverksettes snarest.

Kif ønsker også å oppfordre medlemmene av UH-sektoren med ledere i spissen, til å handle aktivt og foreslår følgende:

  • Ledere i sektoren må ha en klar og uttalt nulltoleranse mot trakassering, overgrep og diskriminering. Dette må gjøres kjent for alle de ansatte. Påvist trakassering vil sanksjoneres av arbeidsgiver.
  • Ledere i sektoren har plikt til å undersøke om påstander eller mistanker om trakassering stemmer, selv om ikke offeret vil varsle. Det er viktig at det finnes flere varslingsveier ved en institusjon enn å varsle arbeidsgiver.
  • Ledere må sørge for god opplæring i hva som regnes som trakassering og diskriminering, og hvilke rutiner virksomheten har. Dette må gis til ledere på alle nivåer, tillitsvalgte og verneombud.
  • Ansatte og studenter må kjenne til rutiner for varsling og behandling, også for når leder trakasserer.
  • Virksomheten må ha skriftlige rutiner for registrering og behandling av saker om trakassering.
  • Ledere må sikre trygghet for de som varsler slik at de ikke utsettes for represalier. Oppfølgingsrutinene bør inkludere dette.

Det har vært et stort fokus på trakassering mellom leder og ansatt og ansatt og student. Det er også viktig å ha fokus på at trakassering kan forekomme hvor student trakasserer student eller ansatt. Diskriminering og trakassering kan også skje på basis av etnisitet, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne.

#Metoo: seksuell trakassering

Seksuell trakassering er tatt opp i flere bransjer denne høsten, blant annet i kulturfeltet, i medisin og helsefag og i eiendomsbransjen.

Nå mener Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) at det er på tide at forskningssektoren tar sitt ansvar for å forebygge og hindre seksuell trakassering og annen trakassering.

Med denne uttalelsen henvender Kif-komiteen seg også direkte til styrene i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) for å reagere på seksuell trakassering i sine sektorer.

Les mer om trakassering

Kontakt Kif-komiteen