Mest lest i 2021

Forskere i skvis etter koronapandemien, internasjonalisering og en ny filmserie om handlingsplaner for likestilling var blant fjorårets toppsaker på Kifinfo.

De ti mest leste artiklene i 2021 spenner bredt tematisk fra algoritmer som forsterker kjønnsforskjeller til et ønske om en mer helhetlig likestillingspolitikk. Toppsaken om NTNU-professor Letizia Jaccheri, som vant to likestillingspriser, hadde over 900 sidevisninger. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

De ti mest leste sakene på Kifinfo i 2021 er:

1. Teknologiprofessor vann to likestillingsprisar 

– Eg tenkte at no må eg gje noko tilbake, seier Letizia Jaccheri. Ho vart nyleg tildelt årets likestillingspris frå nettverket ODA og frå NTNU.

2. Dei som tilset toppforskarar mister kjønnsbalanse og mangfald av syne 

Korleis sikre seg den beste kandidaten til eit professorat, og samstundes sikre kjønnsbalanse og mangfald? Ein ny studie viser korleis dei som tilset akademikarar i toppstillingar strevar med ulike forventingar.

3. Innvandrarar utgjer ein tredjedel av forskarpersonalet i Noreg  

Men dei aller fleste av dei er utanlandske forskarar. Innvandrarar med utdanning frå Noreg, og etterkommarar av innvandrarar, er underrepresentert i norsk akademia, viser ny statistikk.

4. Arbeidet med likestilling mangler ressurser

En fersk kartlegging avdekker at forskningsinstitutter mangler handlingsplaner og at ingen universiteter er fornøyde med arbeidet for etnisk mangfold.

5. Algoritmer kan forsterke kjønnsforskjeller 

– Den digitale innovasjonen flytter makt fra mennesker til datamaskiner. Vi blir ofte ofre for hvilke valg teknologien tar. Vi velger det Netflix anbefaler oss og klikker på det første søkeresultatet fra Google, mener Petter Bae Brandtzæg.

6. Rådgivere i høyere utdanning ønsker en mer helhetlig likestillingspolitikk   

– Tenk helhetlig, både når det gjelder alle diskrimineringsgrunnlag og hele karriereløpet, mener likestillingsrådgiverne.

7. Utenlandske forskere jobber mest 

Og utenlandske kvinnelige professorer aller mest i norsk akademia. Å jobbe mye kan handle om press, men også om egne ønsker, ansvarsfølelse og motivasjon, hevder forskere.

8. Filmserie om handlingsplaner for likestilling 

Hvorfor er det smart å lage handlingsplaner for likestilling og mangfold, og hvordan bør man gjøre det? Finn ut mer i disse filmene.

9. – Akademia er ikke ferdig med å diskutere mangfold 

Når universiteter og høgskoler jobber med etnisk mangfold, er det gjerne gjennom internasjonalisering. – I Norge er vi på ingen måte ferdig med å diskutere hva mangfold betyr, sier Beret Bråten.

10. Effektane av koronapandemien byrjar å bli synlege i akademia 

Det er over eitt år sidan ein virusepidemi stengde ned det meste av samfunnet, universitets- og høgskulesektoren inkludert. Forskarar med små barn, som både har undervisningsansvar og skal forske, har kome mest i skvis, syner fersk undersøking.