Mest lest i 2018

De mest leste nyhetssakene på kifinfo inkluderer åtte råd fra Kif-komiteen for å hindre seksuell trakassering, og Curt Rices klare anbefaling til hvordan den svenske Nobelstiftelsen skal få kjønnsbalanse blant nobelkandidatene.

Den mest leste saken på kifinfo i 2018 var intervjuet med kvantekjemiker Kathrin Hopmann. Hun sto bak utstillingen «Trodde du?», for å vise at dyktige kvinnelige forskere finnes. Utstillingen med 15 kvinnelige forskere innen naturvitenskap ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet var i forbindelse med universitetets 50-årsjubileum. (Foto: David Jensen/UiT)

I en annen av toppsakene kommer psykolog Jan-Ole Hesselberg med et radikalt forslag til hva man kan gjøre med jobbsøknader for å lykkes med en likestilt rekruttering. Temaene i de andre topp ti-sakene spenner fra kvinnelige rollemodeller, ledere og likestilling til uenighet om karrierestiger og et nytt, dansk likestillingsteam.

Topp ti fra 2018 er:

1. Hedrer kvinnelige forskere i ny utstilling

– Kvinnelige forskere blir oversett og betraktes som mindre kvalifiserte enn menn, mener Kathrin Hopmann. Nå ønsker hun å vise at kvinner kan gjøre karriere innen forskning med utstillingen «Trodde du?».

2. Kif-komiteen: Åtte råd for varig endring etter #MeToo

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland inviterte nylig til innspillsmøte om #MeToo. Kif-komiteen har åtte anbefalinger til statsråden i arbeidet mot seksuell trakassering.

3. Stigetrøbbel i akademia

Det herskar usemje om ei utfasing av dosentløpet vil kunne råke karrieren til kvinner i akademia. Fleire instansar går no gjennom framlegga frå Underdalsutvalet før høyringsfristen i oktober.

4. – Jobbsøknader bør være anonyme

Vil resultatet av ansettelsesprosesser bli annerledes dersom ansettelseskomiteen ikke vet søkernes etnisitet, alder og kjønn? – Vi må erkjenne at vi kan diskriminere selv om vi ikke ønsker det, mener psykologspesialist.

5. Nettverkskonferansen 2018: Aktuelle temaer, men få løsninger

I Norge er det én årlig konferanse om likestilling og mangfold i forskningssektoren. Nå er årets begivenhet over, og vi har snakket med en forsker, en leder og en likestillingsrådgiver om høydepunktene.

6. – Ledere må finne kompetente kvinner

– Det beste er å alltid ha en liste over kompetente kvinner tilgjengelig, enten det gjelder kandidat til en lederposisjon, til en forskergruppe eller en vitenskapelig assistent. Dersom vi ikke har det, vil vi bestandig komme på en mann først, sier Fanny Duckert.

7. Curt Rice vil ha like mange kvinnelige og mannlige nobelkandidater

Vi er langt unna kjønnsbalanse blant nobelprisvinnere. I morgen skal Curt Rice, rektor ved OsloMet – storbyuniversitetet og leder av Kif-komiteen, fortelle om sin løsning til den svenske Nobelstiftelsen.

8. Ledere har nøkkelen til kjønnsbalanse i forskning

BALANSE-programmet gir legitimitet til arbeid med kjønnsbalanse, ifølge prosjektledere. Men ledere må på banen for å sikre at forskningspolitikken gagner likestillingen, mener forskere.

9. Dansk universitet etablerer likestillingsteam

– Eit team får slagkraft og kan skape nettverk og gje råd. Å møte potensiell motstand er også lettare når vi er fleire, seier Maria Dockweiler i det nyetablerte GET-teamet ved Syddansk universitet.

10. – Trenger kjønnsbalanse blant senterledere

Det er mindre enn 15 prosent kvinnelige ledere i søknader til Sentre for fremragende forskning. En ny masteroppgave ser på kjønnsforskjeller i forskningsfinansiering.