Mest lest i 2017

Frykt for at kvinnelige ledere gjør det vanskeligere å få forskningsmidler, forslag om kvotering av menn og innføring i mangfoldsledelse er noe av innholdet i fjorårets mest leste saker.

Nå kan du se hva våre lesere har vært mest interessert i å lese om på kifinfo i 2017. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Nyhetssakene på kifinfo i 2017 dreide seg om alt fra ny likestillings- og diskrimineringslov, etnisk mangfold og mangfoldsledelse, til akademiske mannsbastioner i endring.

Topp ti fra 2017 er:

1. Foreløpig avslag på guttekvoter

Både Universitetet i Oslo og i Bergen setter sin lit til at likestillingsloven endres. Bare slik kan de få oppfylt ønsket om å kvotere menn inn på profesjonsstudiet i psykologi.

2. Lei av ledere som sier de behandler alle likt

Når nettverkskonferansen 2017 går av stabelen, er målet å ta diskriminering langs flere akser på alvor. Utdanningsinstitusjonene har fortsatt en lang vei å gå, mener to av de inviterte foredragsholderne.

3. – Ingen enmannsjobb

Forskningsrådet vil gjerne ha flere kvinnelige SFF-ledere. Men sentrene selv er redd for å tape konkurransen om de velger en kvinnelig leder.

4. – Stopp likestillingspraten!

Dropp å snakke om det, og ”just do it”. Har det private næringslivet skjønt noe om kjønnsbalanse som forskningssektoren ikke har?

5. Mannsbastionen endrer seg

Juridisk fakultet ved UiO er preget av homogenitet og sosial reproduksjon – men også av bedre kjønnsbalanse og mye vilje til endring. Det viser en ny rapport.

6. Hva er mangfoldsledelse?

En god mangfoldsleder ser på ulikhet som en ressurs, og er bevisst på at ansatte kan ha behov for tilrettelegging, mener forsker.

7. Ny diskrimineringslov med en vri

Venstre sørget for at regjeringen i all hovedsak fikk flertall for sitt forslag til én felles diskrimineringslov, med noen unntak. Det viktigste er at redegjørelsesplikten består, selv om det er uklart hvordan.

8. Etnisk mangfold utfordrer akademia

Det var på tide med økt fokus på etnisk mangfold, mener aktører i akademia. Men å utvide Kif-komiteens mandat ytterligere, vekker skepsis.

9. Observatører i komiteene ga mer penger til kvinner

Det var noe med diskusjonene når forskningsmidlene skulle fordeles, mente komitélederen. Det var noe som ikke føltes riktig. Da begynte Vetenskapsrådet å sende observatører til møtene.

10. Danskene dårligst på likestilling

De er dårligst i klassen her i Norden når spørsmålet kommer til kjønnsbalanse i akademia. Hva er det med Danmark?

Se også Mest lest i 2016