Mest lest i 2016

De mest populære nyhetssakene på kifinfo i fjor handlet om gratispassasjerer, mannskvotering, utdanningsdriv hos minoriteter, nye krav til ledere og ståa for mangfold i forskningssektoren.

I 2016 fikk kifinfo.no nye nettsider og nytt design.

Løsningen på kjønns­paradokset i sikte?

To nye forskningssentre skal finne løsningen på kjønnsubalansen i nordisk akademia.

2.

Kvinnelige forskere holdes igjen av gratis­passasjerer

Et nytt prosjekt, forankret i ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og med kunnskap fra kjønnsforskning, skal få kvinnelige talenter opp og fram. 

3.

Nye krav til ledere

Nå skal NTNUs lederkandidater kunne dokumentere kompetanse på likestilling. Men hva slags kompetanse er det egentlig snakk om?

4.

Idyllisering av innvandrer­drivet?

At mange unge med minoritetsbakgrunn gjør det skarpt i utdanningssystemet, betyr ikke automatisk at man har lykkes med integreringen på alle områder. – For noen har utdanningsdrivet også sine omkostninger, sier forsker.

5.

Nytt verktøy for likestilling i omstilling

Skal instituttet du jobber på omorganiseres, eller hele høgskolen slås sammen med en annen? Nå har Kif-komiteen laget en veileder med tips til hvordan du kan jobbe med kjønn og mangfold i omstillingsprosesser.

6.

Dårlige holdninger på autopilot   

Fordommer kan påvirke akademisk karriere. Såkalt gender bias og implicit bias kan hindre kvinner og minoriteters karriereløp. Men det hjelper å være klar over det.     

7.

Er det på tide med mannskvotering i helsefag?

Det er ikke mangel på gode argumenter for kjønnsbalanse og mangfold i helsefagene – det er mangel på menn.       

8.

Ny rekrutteringsmetode ga mer mangfold 

Politihøgskolen har lenge hatt et mål om å øke mangfoldet blant studentmassen og i den fremtidige politistyrken. Siden 2012 har de gått systematisk til verks i rekrutteringsprosessen.

9.

Kif-komiteen: Vaktbikkje og hjelpesentral

Alle forskningsinstitusjoner som jobber med kjønnsbalanse og mangfold bør kjenne til Kif-komiteen.

10.

Kifs mangfoldsrapport: Innvandrere vil, men blir ikke inkludert

Personer med innvandringsbakgrunn er mer motiverte til å forske og ta doktorgrad enn personer uten innvandringsbakgrunn. Likevel er det ingen fordel å være innvandrer i akademia, viser ny rapport.