Resultater fra innhold

Det er ingen forskjell i lederstil mellom mannlige og kvinnelige ledere, ifølge ny doktorgrad. I grupper som består av kvinner og menn er en androgyn lederstil best egnet til å oppnå et klima for innovasjon.

20. desember 2012

Praksisen for hva som skal til for å få opprykk til professor varierer fra fag til fag, og de overordnede reglene er uklare. Men i matematikk, naturvitenskap og teknologi har de nå nye, felles kriterier.

19. desember 2012

I februar går det åttende nettverksmøtet for likestillingsarbeidere av stabelen. Denne gang handler det om å skape bedre rammer for likestillingsarbeidet – og likestillingsarbeideren.

07. desember 2012

Skal du lykkes som forsker, må familien nedprioriteres. Det kommer fram i en fersk svensk rapport. Den samme trenden ser vi i Norge.

29. november 2012

Etterlysningen kom fra leder av Kif-komiteen, Gerd Bjørhovde, i et innlegg på den årlige svenske likestillingskonferansen i Stockholm nylig.

23. november 2012

SINTEF synes det er positivt, både for arbeidsmiljøet og det faglige miljøet, å spørre om seksuell trakassering i medarbeiderundersøkelser.

20. november 2012

Ti medisiner ble trukket fra det amerikanske markedet mellom 1997 og 2000 fordi de hadde livstruende bivirkninger. Hadde forskerne integrert kjønnsperspektivet hadde de spart mye penger, ifølge amerikansk professor. 

13. november 2012

Norges nye likestillingsutredning adresserer i liten grad problemet med lav kvinneandel i akademiske toppstillinger, men har solide likestillingspolitiske analyser og noen radikale forslag å by på. 

31. oktober 2012

BALANSE blir egen post i statsbudsjettet. Det er første gang Forskningsrådets satsing for kjønnsbalanse i forskningsledelse får penger gjennom statsbudsjettet. Tildelingen er på sju millioner.

25. oktober 2012

Komité for kjønnsbalanse i forskning beholder likevel støtten.

19. oktober 2012

Mandatet til Komité for kjønnsbalanse i forskning utgår ved årsslutt 2013. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen gir klarsignal for ny periode for komiteen, men kutter samtidig budsjettet med 300 000 kroner.

15. oktober 2012

Evalueringen av Norges forskningsråd viste at bare 1 av 5 prosjektledere i prosjekter støttet av Forskningsrådet er kvinner. Nå mener Kunnskapsdepartementet at de har virkemidler som kan øke kvinneandelen.

10. oktober 2012

– Kvinner i forskningsverdenen oppfattes ofte som mindre kompetente enn menn. Krysser de landegrensene blir kjønn mindre viktig, sier forsker.

09. oktober 2012

– Nå satser vi på mer kjønnsperspektiv i forskning og utdanning, sier prorektor Curt Rice. Etter flere års innsats med likestilling på personalområdet, er satsingen nå kommet til selve forskningen ved Universitetet i Tromsø.

28. september 2012

Både i Norge og andre europeiske land går utviklingen mot mer autonome utdanningsinstitusjoner. Hva skjer da med likestillingsarbeidet?

21. september 2012

En ny studie fra Universitetet i Oslo retter søkelys mot kvinners karrieremuligheter ved universitetet. Utgangspunktet var en evaluering av mentorordningen.

17. september 2012

– Når hjerneforskning presenteres som bevis på medfødte, uforanderlige kjønnsforskjeller, repeteres fortidens feil. Teknologien  har ikke kommet dit at den kan bevise – eller motbevise – at kvinner og menn er født med forskjellige hjerner, sier psykolog Cordelia Fine.

12. september 2012

Kjønnsbalansen blant norske forskere er verre enn i mange europeiske land. – Vi lever i en velferdsstat, med en tydelig likestillingspolitikk. Likevel utmerker vi oss ikke internasjonalt, med en spesielt høy kvinneandel blant de vitenskapelige ansatte, sier forsker Agnete Vabø.

29. august 2012

Seksuell trakassering blir ikke tema i den nye nasjonale arbeidsmiljøundersøkelsen for universitets- og høgskolesektoren. Leder for Komité for kjønnsbalanse i forskning er skuffet.

24. august 2012

Det eksisterer en uformell mannskultur som stenger kvinner ute fra faste stillinger ved Det teologiske fakultet i Oslo. Det hevder flere kvinner som har vært ansatt som stipendiater ved fakultetet. En ny rapport gir dem langt på vei rett.

23. august 2012