Nettsider i og utenfor Norge

Her har vi samlet en oversikt over aktuelle nettsider for deg som jobber med likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskningssektoren. Listen nedenfor er ikke uttømmende, men innholder et utvalg norske, nordiske, europeiske og internasjonale nettressurser:

Norge
Norden
Europa
Internasjonal

Norge

Statistikk

NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder informasjon om den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler.

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning utarbeider og presenterer statistikk fra forsknings- og utdanningssektoren.

Samordna opptak fører statistikk over søkning og opptak til studier.

Statistisk sentralbyrå har en egen temaside om likestilling som samler en del av SSBs kjønnsdelte statistikk.

Nasjonal politikk

Norges forskningsråd har en egen side om likestilling og ansvaret de har for å ivareta kjønnsperspektiver og likestilling i forskning.

Forskningsrådet har også programmet Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE). Programmet startet i 2013 med mål om å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak.

Universiteter og høgskoler

Oversikt over alle universiteter og høyskoler i Norge

Likestilling ved Norges Handelshøyskole

Likestilling ved Universitetet i Bergen

Likestilling ved NTNU

Likestilling ved Universitetet i Oslo

Likestilling ved Universitetet i Agder

Instituttsektoren

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning driver Instituttkatalogen med en oppdatert og fullstendig oversikt over norske forskningsinstitutter.

Forskningsinstituttenes Fellesarena - FFA er en paraplyorganisasjon for rundt 50 fristilte forskningsinstitutter, både de teknisk-industrielle, de regionale, samfunnsforsknings-, primærnærings- og miljøforskningsinstituttene.

Abelia representerer ikke-statlige forskningsinstitutter som kommer under retningslinjer for å motta offentlig støtte.

Kjønnsforskning

Forening for kjønnsforskning i Norge

Kilden kjønnsforskning.no
Her finner du oversikt over kjønnsforskningsentre og miljøer i Norge

Norden

Island

Islands nasjonale statistikk-institutt: Hagstofa ìslands / Statistics Iceland

Islands forskningsråd: Rannsóknamiðstöð Íslands / The Icelandic Centre for Research

Danmark

Sosial- og innenriksministeriet i Danmark: Social- og Indenrigsministeriet

Myndighet for dansk statistikk: Danmarks Statistik

Finland

Finsk statistikksentral: Tilastokeskus

Finlands Akademi: Suomen Akatemia

Sverige

Universitets- och högskolerådet: Så främjar UHR minoriteterna | Jämställdhet inom högskolan

Jämställdhetsmyndigheten: Jämställdhetsintegrering

Portal om jämställhetsintegrering: Jämställ.nu

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik: Statistiska centralbyån (SCB)

Vetenskapsrådet: Jämställdhet – lika villkor i forskningen

Nordisk

Nordisk institutt for kunnskap om kjønn: NIKK

Nordisk ministerråd for likestilling: Ministerrådet for likestilling (MR-JÄM)

Transnasjonalt

Central European Centre for Women and Youth in Science: CEC-WYS

European Institute for Gender Equality: EIGE

EU-kommisjonen: Likestilling i forskning

Female Empowerment in Science and Technology Academia - FESTA

Gender action er finansiert gjennom EUs Horisont 2020. Målet er å øke kompetansen på kjønnslikestilling: GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON. Coordination and Support Action (GENDERACTION)

Konsortium for å fremme kjønn i forskning: GENDER-NET Plus

Gender Equality Network in the European Research Area: GENERA

Nettportal for å dele kunnskap og tiltak om kjønn i forskning: GenPORT

Institutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research: INTEGER

Unifying innovative efforts of European research centres to achieve gender equality in academia: LIBRA

Frankrike

Mission for the place of women at CNRS: Mission pour la place des femmes CNRS

Irland

Trinity Centre for Gender Equality and Leadership: TCGEL

Storbritannia

Advance HE: Services to support equality, diversity and inclusion

Advance HE: Athena SWAN Charter

International Journal: Gender, Science and Technology

Women in to Science and Engineering: WISE

Tsjekkia

National Contact Centre for Gender & Science: NKC - gender a věda

Tyskland

Center of Excellence Women and Science: CEWS

GESIS - Leibniz-Institute for the Social Sciences: /femconsult database of more than 3,000 women experts

Østerrike

ERA Portal Austria: Gender Aspects

Women in Research and Technology: fFORTE – Frauen in Forschung und Technologie

Internasjonalt

Australia

Program for kjønnsbalanse og mangfold i STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, Medicine): Science in Australia Gender Equity (SAGE)

Internasjonalt forum

Organization for Women in Science for the Developing World: OWSDW

UNESCO

UNESCO: Gender Equality

USA

Increasing the Participation and Advancement of Women in Academic Science and Engineering Careers, National Science Foundation: ADVANCE

Association for Women in Science: AWIS

National Center: Women and Information Technology

National Academies of Sciences, Engineering and Medicine: Committee on Women in Science, Engineering and Medicine (CWSEM)

Harvard University: Faculty Development & Diversity

Hunter College University of New York: Gender Equity Project

Nettverk

European Platform of Women Scientists (EPWS) samler nettverk for kvinnelige forskere i Europa. På EPWS’ hjemmeside ligger oversikt over alle medlemsnettverkene.

Se også vår oversikt over nettverk og nettverksaktiviteter for kvinnelige forskere og studenter i Norge.