Diskriminerende tiltak på universiteter og høgskoler

Rektor ved Universitetet i Bergen skal ha ros for å engasjere seg i debatten om flyktninger og høyere utdanning, men utdanningssektoren har diskriminerende tiltak, skriver førsteamanuensis Juhar Y. Abamosa i dette innlegget.

Er kjønnskvoter blitt stuerent?

Kif-komiteen ser fordeler og ulemper med både kjønnspoeng og kjønnskvoter. En fordel med kvoter er at det ikke er med på å presse poenggrensene enda høyere enn de allerede er, mener leder Ragnhild Hennum.

27 millioner til likestilling i forskning

Denne uka kom Norges forskningsråd med ny utlysning. Inntil 7 millioner til nytt kompetansesenter og 20 millioner til prosjekter for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia ligger i potten.

I startgropa for en bred forståelse av likestilling

Mange europeiske land har ulike diskrimineringsgrunnlag i lover og politikk. – Men interseksjonelle perspektiver i forskningspolitikken er på et startnivå, sier Heidi Holt Zachariassen, medforfatter av en fersk rapport.

Med menn på timeplanen

– Det går rett og slett ikke an å drive likestillingsarbeid uten å ta med menn, sier professor emeritus Øystein Gullvåg Holter.

Ny plan mot rasisme er på vei

Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold lager sin første plan mot rasisme. – Selv om dette er nytt i Norge, håper jeg at resten av skolen og flere akademiske institusjoner kaster seg på, sier Thomas Prestø.