Resultater fra innhold

– Nå satser vi på mer kjønnsperspektiv i forskning og utdanning, sier prorektor Curt Rice. Etter flere års innsats med likestilling på personalområdet, er satsingen nå kommet til selve forskningen ved Universitetet i Tromsø.

28. september 2012

Både i Norge og andre europeiske land går utviklingen mot mer autonome utdanningsinstitusjoner. Hva skjer da med likestillingsarbeidet?

21. september 2012

En ny studie fra Universitetet i Oslo retter søkelys mot kvinners karrieremuligheter ved universitetet. Utgangspunktet var en evaluering av mentorordningen.

17. september 2012

– Når hjerneforskning presenteres som bevis på medfødte, uforanderlige kjønnsforskjeller, repeteres fortidens feil. Teknologien  har ikke kommet dit at den kan bevise – eller motbevise – at kvinner og menn er født med forskjellige hjerner, sier psykolog Cordelia Fine.

12. september 2012