Resultater fra innhold

Kvinner forlater ikke akademia i større utstrekning enn menn – verken rett etter disputas eller senere. Det viser en ny avhandling fra Linnéuniversitetet i Sverige, som dermed slår beina under en etablert ”sannhet”. Årsaken til at kvinner er underrepresenterte i den akademiske eliten, handler i stedet om at de avanserer saktere. Likestillingssatsinger bør heller undersøke årsakene til dette, mener statsviter Charlotte Silander.

27. mai 2010

Førsteamanuensis Berit Rostad ved Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, er tildelt NTNUs likestillingspris for 2010.

21. mai 2010

− Innenfor våre forskningsprogram skal kjønnsperspektivet være sentralt. Det står i vår strategi. Men i praksis er det kanskje ikke på plass ennå, sier Forskningsrådets direktør Arvid Hallén. Nå ser han til EUs forskningsprogram for å få ideer til dette arbeidet.

14. mai 2010

Den europeiske organisasjonen for kvinnelige forskere, EPWS, har stengt sitt kontor i Brüssel. Oppstartsmidlene fra EU er brukt opp og aktiviteten er på et minimumsnivå. Trengs ikke grasrota lenger i likestillingsarbeidet?

04. mai 2010