Resultater fra innhold

Ved mange høgskoler ligger likestillingsarbeidet brakk. Men det finnes også dem som vil satse i år. Høgskolen i Bergen går gjerne foran som et godt eksempel.

24. mars 2010

— Vi ønsker å vise hvordan ledere i forskningssektoren kan integrere likestilling i arbeidet sitt på en god måte, sier Linda Rustad. Hun har vært redaktør for den nye håndboka Talenter på spill – eksempler på god forskningsledelse.

22. mars 2010

Kvinner i akademia publiserer 21 prosent mindre enn sine mannlige kolleger, og dette tallet har vært stabilt i nesten 20 år. En ny masteroppgave tar en kikk bak tallene.

12. mars 2010

Kvinnene overtar universitetene, skriver avisene. Men vil kvinnedominans på studentnivå nødvendigvis føre til kvinnedominerte fag?

04. mars 2010

NOKUT har hatt dem på nakken. Det samme har Norges forskningsråd. Leder du en forskningsinstitusjon, har du kanskje hatt dem på besøk. Det går mot slutten på andre periode for komiteen som skal fremme likestilling i forskning. Hva har de oppnådd?

02. mars 2010