Resultater fra innhold

– Det har gått for sakte. Det sier prorektor Inga Bostad om likestillingsarbeidet ved sitt eget universitet, Universitetet i Oslo.

25. september 2009

– Vi vil fortsette med Kif-komiteen i fire år til. Det fastslår forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).

20. september 2009

Etter seks års aktivitet er tida snart ute for Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning. Nå anbefaler sentrale forskningsaktører at den videreføres i tre nye år, muligens med et sterkere fokus på menn.

16. september 2009

Hva skal til for å endre kjønnsbalansen i de mest mannsdominerte realfagene? Det vet Jan Petter Hansen ved Universitetet i Bergen en god del om. Under hans ledelse har kvinneandelen ved Institutt for fysikk og teknologi endelig begynt å stige.

14. september 2009